Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
ผู้เขียน :สมพร สุยะ
เข้าชม : 174
วันที่ประกาศ : 2018-08-22
ไฟล์ : เปิดไฟล์

       (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้ )