ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

ผู้เขียน : รัชนี ศรีธิหล้า เข้าชม : 581 วันที่ประกาศ : 6 ส.ค. 2561 ไฟล์ : ดาวโหลด

งานกิจการสภา ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมไฟล์แนบ