ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

ผู้เขียน : รัชนี ศรีธิหล้า เข้าชม : 545 วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 2561 ไฟล์ : ดาวโหลด

งานกิจการสภา ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ รายละเอียดตามเอกสรไฟล์แนบ