Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector:BFSI)
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector:BFSI)
ผู้เขียน :วราภรณ์ ขว้างจิตต์
เข้าชม : 331
วันที่ประกาศ : 2017-02-01
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      นางสาวนิตยา ปาระโมงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector:BFSI) ของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ วันที่ 16-19 ม.ค.2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่