Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

...  เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคมือถือเก่า เพื่อนำไปรีไซเคิลที่ถูกวิธี ซึ่งรายได้จะนำไปจัดซื้อหนังสือ และสื่อการสอนมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคมือถือเก่า เพื่อนำไปรีไซเคิลที่ถูกวิธี ซึ่งรายได้จะนำไปจัดซื้อหนังสือ และสื่อการสอนมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
ผู้เขียน :สมพร สุยะ
เข้าชม : 94
วันที่ประกาศ : 2018-06-03
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคมือถือเก่า เพื่อนำไปรีไซเคิลที่ถูกวิธี ซึ่งรายได้จะนำไปจัดซื้อหนังสือ และสื่อการสอนมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
... กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมกับ บริษัทนามมีบุ๊คส์ จำกัด จัดโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อหารายได้มอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เพื่อเป็นโครงการนำร่องสู่การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนที่กำลังเป็นปัญหาการจัดการในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนประเภทมือถือ นำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี กระตุ้นให้มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ สร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้แก่ชุมชน
... สำหรับประชาชนที่ต้องการร่วมบริจาคมือถือที่ไม่ได้ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ สามารถบริจาคได้ที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 พร้อมตั้งเป้าเก็บรวบรวมมือถือเก่าให้ได้อย่างน้อยที่สุด 3 ล้านเครื่อง ซึ่งรายได้จากการรีไซเคิลจะนำไปซื้อหนังสือสำหรับเด็ก รวมถึงจัดหาสื่อเพื่อการศึกษา มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 1,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมปลูกฝังการรักการอ่าน เพื่อให้เกิดการยกระดับทักษะการอ่าน การเรียนรู้ในวัยเด็ก
... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 108 ในวัน และเวลาราชการ