ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

ผู้เขียน : รัชนี ศรีธิหล้า เข้าชม : 545 วันที่ประกาศ : 11 พ.ค. 2561 ไฟล์ : ดาวโหลด

เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้กำหนดเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 ในวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ