ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สายข้างวัดแม่ร่องน้อย-บ้านไร่(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 11- หมุ่ที่ 8 สายหลังสถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ บ้านเชตวัน หมู่ที่ 7-บ้านไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยระ

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 458 วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2555 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สายข้างวัดแม่ร่องน้อย-บ้านไร่(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 11- หมุ่ที่ 8 สายหลังสถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ บ้านเชตวัน หมู่ที่ 7-บ้านไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยระ

เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สายข้างวัดแม่ร่องน้อย-บ้านไร่(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 11- หมุ่ที่ 8 สายหลังสถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ บ้านเชตวัน หมู่ที่ 7-บ้านไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-983234 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ