Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ  หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 11 ตำบลอุโมงค์  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน  ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-biddin
ประเภท : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
ผู้เขียน :นิติพงษ์ จันต๊ะราชา
เข้าชม : 110
วันที่ประกาศ : 2018-03-16
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 05/2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เนื่องจาก โครงการดังกล่าวมีผู้รับเอกสารเสนอราคา จำนวน 24 ราย แต่เมื่อพ้นกำหนดการเสนอราคา ปรากฏว่าไม่มีผู้รับเหมารายใดประสงค์ที่จะเสนอราคา