เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บริเว๊ หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์เอกสารแนบ)

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 82 วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 2560 ไฟล์ : ดาวโหลด