Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ตารางจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ตารางจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้เขียน :สมพร สุยะ
เข้าชม : 301
วันที่ประกาศ : 2017-12-07
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      .... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้ทำแผนและออกแบบนวัตกรรมการจัดการขยะตามโครงการคัดแยกขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนตัดแยกขยะต้นทาง คัดแยกขยะในครัวเรือนให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล คือ ขยะอินทรีย์หรือเศษอาหารใช้ทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ำใช้ทำครัวเรือน ขยะรีไชเคิลแยกขาย หรือบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน ขยะอันตรายให้นำใส่ถังจุดพักขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน สำหรับขยะทั่วไปให้ใส่ถุงดำที่มีการประทับตราเทศฐาลตำบลอุโมงค์
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอความร่วมมือให้ประชาชนในชุมชน คัดแยกขยะในครัวเรือน และขยะทั่วไปที่ใส่ถุงดำโดยให้นำถุงขยะออกมาวางหน้าบ้าน อาทิตย์ละ ๑ วัน เพื่อรณรงค์เป็นถนนวัฒนธรรมปลอดถุงขยะ

1256