Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

รางวัลพระปกเกล้า...เกียรติภูมิของท้องถิ่น...สู่สันติสุขของประเทศ
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รางวัลพระปกเกล้า...เกียรติภูมิของท้องถิ่น...สู่สันติสุขของประเทศ
ผู้เขียน :สมพร สุยะ
เข้าชม : 268
วันที่ประกาศ : 2017-11-07
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี ๒๕60 โดยมีพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า และ ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕60 ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕60 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
... สำหรับรางวัลหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านเครือข่าย รัฐ เอกชน ประชาสังคมของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้แก่ *เครือข่ายวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง *เครือข่ายอาสาปันสุขคนตำบลอุโมงค์ไม่ทอดทิ้งกัน *เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอขอบคุณทุกเครือข่าย พี่น้อง ประชาชนตำบลอุโมงค์ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จจนได้รับรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม จากสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นรางวัล “เกียรติภูมิแห่งท้องถิ่น” โดยทุกเครือข่ายจะร่วมแรง ร่วมใจ สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จต่อไป

: งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์

1252