ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 425 วันที่ประกาศ : 11 พ.ค. 2555 ไฟล์ : ดาวโหลด