Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   ประจำปี ๒๕60
วันที่  2 สิงหาคม  ๒๕60
ประเภท : ข่าวสารสภาเทศบาล
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕60 วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕60
ผู้เขียน :รัชนี ศรีธิหล้า
เข้าชม : 403
วันที่ประกาศ : 2017-07-31
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      งานกิจการสภา ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอปพร.เทศบาลตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมตามไฟล์แนบ