ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

ผู้เขียน : รัชนี ศรีธิหล้า เข้าชม : 887 วันที่ประกาศ : 25 พ.ค. 2560 ไฟล์ : ดาวโหลด

ตามประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2560 มีกำหนด 30 วัน นั้น
งานกิจการสภา ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ซึ่งมีรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมตามไฟล์แนบ