รับโอนตำแหน่งพนักงานเทศบาล

ผู้เขียน : รัชนี ศรีธิหล้า เข้าชม : 530 วันที่ประกาศ : 17 พ.ค. 2560 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ

ด้วยเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง
1. ผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(ปก/ชก) เลขที่ตำแหน่ง 53-2-06-3602-001 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
2. ผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ตำแหน่งจะว่าง 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล 053-983222 ต่อ 110