Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ เปิดรับสมัครนักเรียน โดยการคัดเลือก ให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ เปิดรับสมัครนักเรียน โดยการคัดเลือก ให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้เขียน :สมพร สุยะ
เข้าชม : 304
วันที่ประกาศ : 2017-02-01
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      ... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ เปิดรับสมัครนักเรียน โดยการคัดเลือก ให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 ** เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 **
... กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ
... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองการศึกษาเทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0-5398-3234 ต่อ 114 ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0-5398-2036 ในวัน และเวลาราชการ