เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 4 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 327 วันที่ประกาศ : 30 ส.ค. 2555 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ  บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 4 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 4 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ตามแบบเทศบาลกำหนด จำนวน 2 โครงการ
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรูปแบบและเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500 บาท
ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. 2555 ถึงวันที่ 10 ก.ย. 2555
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5398-3234 , 0-5398-3261
ในวันและเวลาราชการ