ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

ผู้เขียน : รัชนี ศรีธิหล้า เข้าชม : 1132 วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 2560 ไฟล์ : ดาวโหลด

ตามประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีกำหนด 28 วัน นั้น
งานกิจการสภา ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีรายละเอียดเรื่องต่างๆที่พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมแนบท้าย