เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเลี้ยงไส้เดือน บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 333 วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 2560 ไฟล์ : ดาวโหลด

สัญญาจ้างเลขที่ 14/2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560
เริ่มสัญญา 19 มกราคม 2560
สิ้นสุดสัญญา 19 มีนาคม 2560
คู่สัญญา นายกุย สินธุยา
ช่างผู้ควบคุมงาน นายนิคม แก้วกอิงเครือ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน