เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 248 วันที่ประกาศ : 30 ส.ค. 2555 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)

เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามแบบเทศบาลกำหนด จำนวน 4 โครงการ
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรูปแบบและเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. 2555 ถึงวันที่ 5 ก.ย.2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5398-3234 , 0-5398-3261 ในวันและเวลาราชการ