เทศบาลตำบลอุโมงค์

www.umongcity.go.th

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
สายตรงปลัด
ปลัดเทศบาล

นายสุรินทร์ พรหมพนัส
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

ข่าวเด่นเทศบาล

เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

... วันนี้ (๑๘ พ.ย.๖๓ ) เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นางฤทัยรัตน์ ขัดริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นำคณะผู้นำชุมชน คณะกรรมการอำนวยการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน คณะกรรมการชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำชุมชน จำนวน ๑๓๐ คน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ตำบลอุโมงค์ และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน นำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน สืบไป.- #ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์ #อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ www.umongcity.go.th FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

18 พฤศจิกายน 2563 64
สายตรงนายก
ปลัดเทศบาล

นายสุรินทร์ พรหมพนัส
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

สายตรงปลัด

นายสุรินทร์ พรหมพนัส
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

ข่าวเด่นเทศบาล

เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

... วันนี้ (๑๘ พ.ย.๖๓ ) เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นางฤทัยรัตน์ ขัดริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นำคณะผู้นำชุมชน คณะกรรมการอำนวยการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน คณะกรรมการชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำชุมชน จำนวน ๑๓๐ คน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ตำบลอุโมงค์ และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน นำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน สืบไป.- #ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์ #อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ www.umongcity.go.th FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

18 พฤศจิกายน 2563 64

ข่าวเด่นเทศบาล

อ่านทั้งหมด
ส่วนราชการภายในเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
สื่อสังคมออนไลน์

กระดานสนทนา

ร้องเรียนกลิ่นเหม็น จำรัส อินต๊ะโมงค์

12 ก.ค. 2562 0 196

ขอร้องเรียนการเผาขยะในเขตหมู่บ้าน ชาวบ้านผู้หวังดี

26 มิ.ย. 2562 0 160

รบกวนซ่อมถนน คนใช้รถใช้ถนน

16 มี.ค. 2562 1 643

ซ่อมแซมถนน ผู้สัญจร

11 ก.ย. 2561 2 1124

ถนนลอดใต้สะพานบ้านไร่ คนอุโมงค์

28 ก.ค. 2561 0 606

สามารถ post ได้ไหม man

23 มิ.ย. 2561 1 600

โรงงานน้ำผึ้ง ปล่อยน้ำเสีย

10 พ.ค. 2561 2 540

ปล่อยน้ำเสีย

8 พ.ค. 2561 1 506

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

@สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

234 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

Email : Umongcity@hotmail.com

โทรศัพท์ 0-5398-3234 โทรสาร 0-5398-3234
จัดทำโดย ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0-5398-3234 ต่อ 124