สายตรงนายกเทศมนตรี
นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์

รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

แจ้งทุจริตคอรัปชั่น แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย

โทร : 0815315479

สายตรงปลัดเทศบาล
นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์

รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล งานกิจการสภาเทศบาล

โทร : 0815315479

ข่าวเด่นเทศบาล
upload_images/5_3.jpg ... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการ ธนาคารความดี ประจำปี ๒๕๖๓ สร้างเสริมพลังร่วมกันทำความดี สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม
วันที่ประกาศ 15 ก.ย. 2563 ผู้อ่าน 181
... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการ ธนาคารความดี ประจำปี ๒๕๖๓ สร้างเสริมพลังร่วมกันทำความดี สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ... วันนี้ ( ๑๕ ก.ย.๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ อาคารจามจุรี โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน...
อ่านต่อคลิก
upload_images/AEOAAAyAAAUAAAAAAAAuAoa_2.jpg ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ 1 ก.ย. 2563 ผู้อ่าน 454
... ด้วยเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ปฐมวัย) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเพื่อปฏิบัต...
อ่านต่อคลิก
upload_images/IMG_9364.jpg ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับประกาศเกียรติคุณตำบลต้นแบบ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
วันที่ประกาศ 1 ก.ย. 2563 ผู้อ่าน 163
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับประกาศเกียรติคุณตำบลต้นแบบ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ... วันนี้ ( 1 กันยายน 2563 ) เวลา 13.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน น...
อ่านต่อคลิก
upload_images/118603186_10217511100318702_3479079845604580041_o.jpg เทศบาลตำบลอุโมงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น ที่มีผลการดำเนินความปลอดภัยทางถนน
วันที่ประกาศ 1 ก.ย. 2563 ผู้อ่าน 77
... ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลอุโมงค์ รับใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินความปลอดภัยทางถนนดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัยจังหวัดลำพูน ... วันนี้ ( 31 ส.ค.63 ) ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศ...
อ่านต่อคลิก
upload_images/AEOAAAyAAAUAAAAAAAAuAoa.jpg ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
วันที่ประกาศ 28 ส.ค. 2563 ผู้อ่าน 121
... ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน เมษายน 2563 ขยายเวลาเป็นภายในเดือน สิงหาคม 2563 นั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเ...
อ่านต่อคลิก
upload_images/1_36.jpg เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ประกาศ 7 ส.ค. 2563 ผู้อ่าน 91
... วันนี้ ( ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐ...
อ่านต่อคลิก
อ่านทั้งหมด...
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครู (ปฐมวัย) และ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 156 ประกาศ 17 ก.ย. 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา " คิดดี ทำดี วิถีอุโมงค์ " ในวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ เวทีกลางน้ำ เทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 93 ประกาศ 16 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 235 ประกาศ 14 ก.ย. 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้อ่าน 1315 ประกาศ 9 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
ผู้อ่าน 49 ประกาศ 28 ส.ค. 2563
รับสมัครงาน อ่านทั้งหมด
รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ครูผู้ช่วยสอน ระชั้นอนุบาล
ผู้อ่าน 68
ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 2563
ทดสอบ
ผู้อ่าน 88
ประกาศเมื่อ 0 543
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่งงานทะเบียน
ผู้อ่าน 367
ประกาศเมื่อ 21 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ รุ่นที่ 2
ผู้อ่าน 590
ประกาศเมื่อ 21 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ผู้อ่าน 378
ประกาศเมื่อ 15 ส.ค. 2560
จัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 0
ประกาศเมื่อ 18 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณถนนบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ถึง ถนนบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕
ผู้อ่าน 2
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 12
ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณถนนบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ถึง ถนนบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้
ผู้อ่าน 12
ประกาศเมื่อ 8 ก.ย. 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 13
ประกาศเมื่อ 8 ก.ย. 2563
งานสภาเทศบาล อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ผู้อ่าน 7
ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2563
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ผู้อ่าน 5
ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2563
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พ.ค.63
ผู้อ่าน 13
ประกาศเมื่อ 1 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ผู้อ่าน 13
ประกาศเมื่อ 21 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ผู้อ่าน 20
ประกาศเมื่อ 10 ส.ค. 2563
งบประมาณ อ่านทั้งหมด
ประกาศการโอนงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 13
ผู้อ่าน 11
ประกาศเมื่อ 1 ก.ย. 2563
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9
ผู้อ่าน 14
ประกาศเมื่อ 18 ส.ค. 2563
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้อ่าน 595
ประกาศเมื่อ 30 ก.ย. 2559
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 556
ประกาศเมื่อ 29 ก.ย. 2560
สรุปงบประมาณปี 2559
ผู้อ่าน 711
ประกาศเมื่อ 9 พ.ย. 2559
การเงิน อ่านทั้งหมด
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 1 ก.ย. 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ผู้อ่าน 17
ประกาศเมื่อ 11 ส.ค. 2563
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3
ผู้อ่าน 29
ประกาศเมื่อ 10 ก.ค. 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3
ผู้อ่าน 32
ประกาศเมื่อ 10 ก.ค. 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 29
ประกาศเมื่อ 10 ก.ค. 2563
งานเลือกตั้ง อ่านทั้งหมด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. 2560
ผู้อ่าน 269
ประกาศเมื่อ 8 ม.ค. 2562
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 241
ประกาศเมื่อ 8 ม.ค. 2562
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 243
ประกาศเมื่อ 8 ม.ค. 2562

กระดานสนทนา
 • ร้องเรียนกลิ่นเหม็น
 • ขอร้องเรียนการเผาขยะในเขตหมู่บ้าน
 • รบกวนซ่อมถนน
 • ซ่อมแซมถนน
 • ถนนลอดใต้สะพานบ้านไร่
 • สามารถ post ได้ไหม
 • ตั้งกระทู้ใหม่ แสดงกระทู้ทั้งหมด
   
  รูปภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลอุโมงค์
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557... คลิกชมภาพ
  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ... คลิกชมภาพ
  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557 โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557... คลิกชมภาพ
  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557 ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557... คลิกชมภาพ
  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557 โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557... คลิกชมภาพ
  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557 วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557... คลิกชมภาพ
  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  Responsive image