เทศบาลตำบลอุโมงค์

www.umongcity.go.th

วันที่ 7 ธันวาคม 2564
สายตรงนายก
นายกเทศมนตรี

นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

สายด่วนนายกเทศมนตรี
08-1112-0591

ข่าวเด่นเทศบาล

อ่านทั้งหมด
บริการสาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
สื่อสังคมออนไลน์

กระดานสนทนา

ร้องเรียนกลิ่นเหม็น จำรัส อินต๊ะโมงค์

12 ก.ค. 2562 0 633

ขอร้องเรียนการเผาขยะในเขตหมู่บ้าน ชาวบ้านผู้หวังดี

26 มิ.ย. 2562 0 633

รบกวนซ่อมถนน คนใช้รถใช้ถนน

16 มี.ค. 2562 1 633

ซ่อมแซมถนน ผู้สัญจร

11 ก.ย. 2561 2 634

ถนนลอดใต้สะพานบ้านไร่ คนอุโมงค์

28 ก.ค. 2561 0 633

สามารถ post ได้ไหม man

23 มิ.ย. 2561 1 633

โรงงานน้ำผึ้ง ปล่อยน้ำเสีย

10 พ.ค. 2561 2 633

ปล่อยน้ำเสีย

8 พ.ค. 2561 1 633

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

@สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

234 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

Email : saraban@umongcity.go.th

โทรศัพท์ 0-5398-3234 โทรสาร 0-5398-3234
จัดทำโดย ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0-5398-3234 ต่อ 124