สายตรงปลัด
ปลัดเทศบาล

นายสุรินทร์ พรหมพนัส
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล งานกิจการสภาเทศบาล

สายตรงนายกเทศมนตรี
นายสุรินทร์ พรหมพนัส

ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

แจ้งทุจริตคอรัปชั่น แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย

สายตรงปลัดเทศบาล
นายสุรินทร์ พรหมพนัส

ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล งานกิจการสภาเทศบาล

ข่าวเด่นเทศบาล
upload_images/20_3.jpg ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
วันที่ประกาศ 21 ต.ค. 2563 ผู้อ่าน 71
.. วันนี้ ( 21 ต.ค.63) เวลา 14.30 น.ที่ อาคารอเนกประสงค์ บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรจิตอาสาในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความส...
อ่านต่อคลิก
upload_images/14_2.jpg เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับปลัดเทศบาลคนใหม่
วันที่ประกาศ 16 ต.ค. 2563 ผู้อ่าน 258
... เช้าวันนี้ (16 ต.ค.63) นายสุรินทร์ พรหมพนัส เข้าสักการะพระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคล บริเวณศาลพระพรหม หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ เป็นวันแรก โดยพิธีการต้อนรับจัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ มีนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิ...
อ่านต่อคลิก
upload_images/1_39.jpg ... คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผักปลอดภัย
วันที่ประกาศ 14 ต.ค. 2563 ผู้อ่าน 105
... วันนี้ (14 ต.ค.63 ) ที่ สถานที่ผลิตอาหารวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์ หมู่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผ...
อ่านต่อคลิก
upload_images/4_10.jpg ... พุทธศาสนิกชนตำบลอุโมงค์ กว่า 1,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ
วันที่ประกาศ 3 ต.ค. 2563 ผู้อ่าน 129
... วันนี้ (3 ต.ค.63) เวลา 07.00 น. ที่ มณฑปพระพุทธบาท วัดเชตวันหนองหมู ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนตำบลอุโมงค์ ร่วมทำบุ...
อ่านต่อคลิก
upload_images/2_17.jpg ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
วันที่ประกาศ 28 ก.ย. 2563 ผู้อ่าน 157

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

 ... เช้าวันนี้ (28 ก.ย.63 ) เวลา 08.30 น.ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมง...

อ่านต่อคลิก
upload_images/1_37.jpg เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ประกาศ 22 ก.ย. 2563 ผู้อ่าน 149

...วันนี้ ( 22 กันยายน 2563 ) ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยการนำของนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ จัดโครงการซ้อมแผน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน...

อ่านต่อคลิก
อ่านทั้งหมด...
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เริ่มเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มณฑลพิธีอาคารเอนกประสงค์ บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ผู้อ่าน 75 ประกาศ 20 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 2/2563
ผู้อ่าน 94 ประกาศ 9 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้อ่าน 87 ประกาศ 8 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 228 ประกาศ 6 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค ( สัมภาษณ์ )
ผู้อ่าน 358 ประกาศ 2 ต.ค. 2563
รับสมัครงาน อ่านทั้งหมด
รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ครูผู้ช่วยสอน ระชั้นอนุบาล
ผู้อ่าน 101
ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่งงานทะเบียน
ผู้อ่าน 404
ประกาศเมื่อ 21 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ รุ่นที่ 2
ผู้อ่าน 609
ประกาศเมื่อ 21 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ผู้อ่าน 402
ประกาศเมื่อ 15 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector:BFSI)
ผู้อ่าน 365
ประกาศเมื่อ 1 ก.พ. 2560
จัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 10
ประกาศเมื่อ 23 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 16
ประกาศเมื่อ 18 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณถนนบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ถึง ถนนบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕
ผู้อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 16 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 23
ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณถนนบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ถึง ถนนบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้
ผู้อ่าน 28
ประกาศเมื่อ 8 ก.ย. 2563
งานสภาเทศบาล อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
ผู้อ่าน 5
ประกาศเมื่อ 9 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 25 กันยายน 2563
ผู้อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 21 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ผู้อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2563
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ผู้อ่าน 16
ประกาศเมื่อ 11 ก.ย. 2563
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พ.ค.63
ผู้อ่าน 28
ประกาศเมื่อ 1 ก.ย. 2563
งบประมาณ อ่านทั้งหมด
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 16
ผู้อ่าน 7
ประกาศเมื่อ 5 ต.ค. 2563
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10
ผู้อ่าน 7
ประกาศเมื่อ 5 ต.ค. 2563
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 15
ผู้อ่าน 8
ประกาศเมื่อ 5 ต.ค. 2563
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 14
ผู้อ่าน 7
ประกาศเมื่อ 5 ต.ค. 2563
ประกาศการโอนงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 13
ผู้อ่าน 30
ประกาศเมื่อ 1 ก.ย. 2563
การเงิน อ่านทั้งหมด
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 31
ประกาศเมื่อ 1 ก.ย. 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ผู้อ่าน 33
ประกาศเมื่อ 11 ส.ค. 2563
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3
ผู้อ่าน 41
ประกาศเมื่อ 10 ก.ค. 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3
ผู้อ่าน 46
ประกาศเมื่อ 10 ก.ค. 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 40
ประกาศเมื่อ 10 ก.ค. 2563
งานเลือกตั้ง อ่านทั้งหมด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. 2560
ผู้อ่าน 283
ประกาศเมื่อ 8 ม.ค. 2562
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 255
ประกาศเมื่อ 8 ม.ค. 2562
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 260
ประกาศเมื่อ 8 ม.ค. 2562

กระดานสนทนา
 • ร้องเรียนกลิ่นเหม็น
 • ขอร้องเรียนการเผาขยะในเขตหมู่บ้าน
 • รบกวนซ่อมถนน
 • ซ่อมแซมถนน
 • ถนนลอดใต้สะพานบ้านไร่
 • สามารถ post ได้ไหม
 • ตั้งกระทู้ใหม่ แสดงกระทู้ทั้งหมด
   
  สายตรงนายก
  ปลัดเทศบาล

  นายสุรินทร์ พรหมพนัส
  ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ปฏิบัติหน้าที
  นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

  แจ้งทุจริตคอครัปชั่น แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย frmlegal.php frmlegal.php
  รูปภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลอุโมงค์
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557... คลิกชมภาพ
  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ... คลิกชมภาพ
  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557 โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557... คลิกชมภาพ
  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557 ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557... คลิกชมภาพ
  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557 โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557... คลิกชมภาพ
  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557 วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557... คลิกชมภาพ
  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  Responsive image