ข่าวเด่นเทศบาล
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: rs in <b>/home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/index.php</b> on line <b>266</b><br />
เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมหมู่บ้าน...
.... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน ระดมร่วมความคิดเห็น นำสู่การจัดทำแผนพัฒนาตำบลอุโมงค์ ตามโครงการ “สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ” เพื่อนำข้อมูลจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ...อ่านต่อคลิก
วันที่ประกาศ 2020-02-17 ผู้อ่าน 61
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: rs in <b>/home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/index.php</b> on line <b>266</b><br />
เปิดค่าย "คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษา"...
... วันนี้ ( 13 ก.พ.63 ) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี นักเร...อ่านต่อคลิก
วันที่ประกาศ 2020-02-13 ผู้อ่าน 84
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: rs in <b>/home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/index.php</b> on line <b>266</b><br />
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ป...
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ เกิดกระบวนการในการจัดการชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพิ่มคุณค่าทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจ นำไปสู่การวางแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ... วันนี้ (๑๒ ก.พ.๖๓) ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิ...อ่านต่อคลิก
วันที่ประกาศ 2020-02-12 ผู้อ่าน 86
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: rs in <b>/home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/index.php</b> on line <b>266</b><br />
รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓...
... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ เปิดรับสมัครนักเรียน โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ ๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑.๑ เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ (ไม่น้อยกว่า ๖ เด...อ่านต่อคลิก
วันที่ประกาศ 2020-02-04 ผู้อ่าน 146
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: rs in <b>/home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/index.php</b> on line <b>266</b><br />
ต้อนรับคณะผู้บริหาร “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”...
... วันนี้ (๕ก.พ.๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จา...อ่านต่อคลิก
วันที่ประกาศ 2020-02-05 ผู้อ่าน 134
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: rs in <b>/home/umongcit/domains/umongcity.go.th/public_html/index.php</b> on line <b>266</b><br />
ต้อนรับอธิบดีกรมประมง “นายมีศักดิ์ ภักดีคง”...
... วันนี้ (๕ ก.พ.๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ วิสาหกิจชุมชนแปลงผักปลอดภัย หมู่ที่ ๑๐ บ้านชัยสถาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ร่วมต...อ่านต่อคลิก
วันที่ประกาศ 2020-02-05 ผู้อ่าน 128
อ่านทั้งหมด...


ข่าวสารประชาสัมพันธ์


กระดานสนทนา
 • ส้วมเต็มภูเก็ต โทร:098-4637842
 • ดูดส้วมเมืองตรัง โทร:098-4637842
 • สูบส้วม ดูดส้วมเมืองสุโขทัย โทร:098-4637842
 • บริการสูบส้วมหาดใหญ่สงขลา โทร:098-4637842
 • ส้วมเต็มคลองหลวง ลำลูกกา โทร:098-4637842
 • งูเหล็กท่อตันเมืองขอนแก่น โทร:098-4637842
 • ตั้งกระทู้ใหม่ แสดงกระทู้ทั้งหมด
   
  frmlegal.php frmlegal.php
  รูปภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลอุโมงค์
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557

  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557... คลิกชมภาพ

  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ... คลิกชมภาพ

  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557

  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557... คลิกชมภาพ

  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557

  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557... คลิกชมภาพ

  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557

  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557... คลิกชมภาพ

  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557

  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557... คลิกชมภาพ

  จังหวัดลำพูน
  ระบบบันทึกบัญชีของ อปท
  กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วนรัฐบาล 1111
  ท้องถิ่นลำพูน
  ThaiTambon
  สวทช
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
  นิตยสารออนไลน์
  ดาวน์โหลด CutePDF
  ดาวน์โหลด Acrobat Reader
  Responsive image