Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3 • ประชาสัมพันธ์
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อ -จัดจ้าง
 • งานสภา
 • งบประมาณ
 • การเงิน
:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคมือถือเก่า เพื่อนำไปรีไซเคิลที่ถูกวิธี ซึ่งรายได้จะนำไปจัดซื้อหนังสือ และสื่อการสอนมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ผู้อ่าน (10) ประกาศ (2018-06-03)
 • ผลการประกวดเรียงความ วันเทศบาล ประจำปี 2561 ผู้อ่าน (20) ประกาศ (2018-04-23)
 • รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโครงการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2561 ผู้อ่าน (84) ประกาศ (2018-03-16)
 • ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด ลดปัญหาหมอกควัน เริ่ม 20 ก.พ.61 - 20 เม.ย. 61 ฝ่าฝืนช่วงห้ามเผาเด็ดขาด 60 วัน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงยี่สิบปี ผู้อ่าน (95) ประกาศ (2018-02-12)
 • ตารางจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน (157) ประกาศ (2017-12-07)
 • รางวัลพระปกเกล้า...เกียรติภูมิของท้องถิ่น...สู่สันติสุขของประเทศ ผู้อ่าน (182) ประกาศ (2017-11-07)
 • ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้อ่าน (183) ประกาศ (2017-10-12)
 • อ่านทั้งหมด....

  :: ข่าวสารรับสมัครงาน
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเป็นพนักงานจ้าง (สำหรับผู้มีทักษะ)ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้อ่าน (97) ประกาศ (0000-00-00)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานจ้าง ผู้อ่าน (135) ประกาศ (2018-02-28)
 • ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้อ่าน (174) ประกาศ (2018-02-05)
 • ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ผู้อ่าน (220) ประกาศ (2017-11-21)
 • รับสมัครผู้มีประสบการณ์ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน (231) ประกาศ (2017-05-17)
 • รับโอนตำแหน่งพนักงานเทศบาล ผู้อ่าน (339) ประกาศ (2017-05-17)
 • ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สำหรับผู้มีทักษะ) ผู้อ่าน (289) ประกาศ (2017-03-14)
 • อ่านทั้งหมด....
  :: ข่าวสารจัดซื้อ -จัดจ้าง
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑ , ๓ , ๔ , ๕ , ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดราคากลางตามไฟล์เเนบ ผู้อ่าน (0) ประกาศ (2018-06-18)
 • ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬาและห้องน้ำ บริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้อ่าน (1) ประกาศ (0000-00-00)
 • ผู้อ่าน (1) ประกาศ (2018-06-12)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้อ่าน (3) ประกาศ (2018-06-12)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (3) ประกาศ (2018-06-11)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑ ,๔ , ๑๐ , ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (19) ประกาศ (2018-05-23)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บริเวณ อุโบสถ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้อ่าน (12) ประกาศ (2018-04-19)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
  :: ข่าวสารงานสภา
 • ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (18) ประกาศ (2018-06-07)
 • ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (35) ประกาศ (2018-05-11)
 • เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ผู้อ่าน (79) ประกาศ (2018-04-11)
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (220) ประกาศ (2018-03-02)
 • ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และกำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2562 ผู้อ่าน (176) ประกาศ (2018-02-28)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (227) ประกาศ (2018-02-12)
 • ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (276) ประกาศ (2018-01-25)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
  :: ข่าวสารการเงิน
 • ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 เดือนพฤษภาคม 2561 ผู้อ่าน (7) ประกาศ (2018-06-05)
 • ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนเมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน (17) ประกาศ (2018-05-03)
 • ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 ผู้อ่าน (29) ประกาศ (2018-04-04)
 • ประกาศงบแสดง รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนมีนาคม 2561 ผู้อ่าน (32) ประกาศ (2018-04-04)
 • ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 ผู้อ่าน (31) ประกาศ (2018-04-04)
 • ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน (77) ประกาศ (2018-03-06)
 • ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้อ่าน (94) ประกาศ (2018-02-05)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
   
   
  :: กระดานสนทนา
 • โรงงานน้ำผึ้ง ปล่อยน้ำเสีย
 • ปล่อยน้ำเสีย
 • คอรัปชั่น
 • ทำไม CLC ถึงไม่ดัง??
 • ทำไม CLC ถึงไม่ดัง??
 • Jurassic Park นำเอาภาพยนตร์ชื่อดังในอดีตมาสร้างเป็นเกม
 • ตั้งกระทู้ใหม่ แสดงกระทู้ทั้งหมด
   
   
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูน...

  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนากา...

  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557
  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็...

  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557
  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอ...

  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557
  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนา...

  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557
  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ก...

  อ่านทั้งหมด

  frmlegal.php
  frmlegal.php

   
   
   
     วันนี้
  23 คน
  เดือนนี้
  382 คน
  ปีนี้
  4,009 คน
  ทั้งหมด
  69,072 คน
       


  จังหวัดลำพูน ระบบบันทึกบัญชีของ อปท กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วนรัฐบาล 1111 ท้องถิ่นลำพูน ThaiTambon สวทช
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน นิตยสารออนไลน์ ดาวน์โหลด CutePDF ดาวน์โหลด Acrobat Reader