Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3 • ประชาสัมพันธ์
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อ -จัดจ้าง
 • งานสภา
 • งบประมาณ
 • การเงิน
:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้อ่าน (7) ประกาศ (2018-07-18)
 • ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและธุรการ ในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ จำนวน ๑ อัตรา // รายละเอียด ดังนี้ . ผู้อ่าน (14) ประกาศ (2018-07-16)
 • ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคมือถือเก่า เพื่อนำไปรีไซเคิลที่ถูกวิธี ซึ่งรายได้จะนำไปจัดซื้อหนังสือ และสื่อการสอนมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ผู้อ่าน (22) ประกาศ (2018-06-03)
 • ผลการประกวดเรียงความ วันเทศบาล ประจำปี 2561 ผู้อ่าน (28) ประกาศ (2018-04-23)
 • รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโครงการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2561 ผู้อ่าน (97) ประกาศ (2018-03-16)
 • ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด ลดปัญหาหมอกควัน เริ่ม 20 ก.พ.61 - 20 เม.ย. 61 ฝ่าฝืนช่วงห้ามเผาเด็ดขาด 60 วัน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงยี่สิบปี ผู้อ่าน (107) ประกาศ (2018-02-12)
 • ตารางจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน (180) ประกาศ (2017-12-07)
 • อ่านทั้งหมด....

  :: ข่าวสารรับสมัครงาน
 • ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ รุ่นที่ 2 ผู้อ่าน (14) ประกาศ (2017-04-21)
 • ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ผู้อ่าน (11) ประกาศ (2017-08-15)
 • ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector:BFSI) ผู้อ่าน (10) ประกาศ (2017-02-01)
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเป็นพนักงานจ้าง (สำหรับผู้มีทักษะ)ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้อ่าน (107) ประกาศ (0000-00-00)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานจ้าง ผู้อ่าน (151) ประกาศ (2018-02-28)
 • ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้อ่าน (191) ประกาศ (2018-02-05)
 • ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ผู้อ่าน (246) ประกาศ (2017-11-21)
 • อ่านทั้งหมด....
  :: ข่าวสารจัดซื้อ -จัดจ้าง
 • ประกาศผลการสอบราคาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (27) ประกาศ (2017-09-12)
 • ประกาศผลการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 1, 6 , 9 , 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (30) ประกาศ (2017-02-03)
 • ประกาศผลประมูจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน และ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 3,4,7,9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (27) ประกาศ (2017-08-11)
 • ประกาศผลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2 , 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (23) ประกาศ (2017-03-16)
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑ , ๓ , ๔ , ๕ , ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดราคากลางตามไฟล์เเนบ ผู้อ่าน (19) ประกาศ (2018-06-18)
 • ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬาและห้องน้ำ บริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้อ่าน (12) ประกาศ (0000-00-00)
 • ผู้อ่าน (15) ประกาศ (2018-06-12)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
  :: ข่าวสารงานสภา
 • ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (57) ประกาศ (2018-06-07)
 • ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (61) ประกาศ (2018-05-11)
 • เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ผู้อ่าน (107) ประกาศ (2018-04-11)
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (261) ประกาศ (2018-03-02)
 • ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และกำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2562 ผู้อ่าน (198) ประกาศ (2018-02-28)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (248) ประกาศ (2018-02-12)
 • ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน (313) ประกาศ (2018-01-25)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
  :: ข่าวสารการเงิน
 • ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดื่อนมิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน (5) ประกาศ (2018-07-05)
 • ประกาศ รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 ผู้อ่าน (5) ประกาศ (2018-07-05)
 • ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 เดือนพฤษภาคม 2561 ผู้อ่าน (18) ประกาศ (2018-06-05)
 • ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนเมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน (25) ประกาศ (2018-05-03)
 • ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 ผู้อ่าน (35) ประกาศ (2018-04-04)
 • ประกาศงบแสดง รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนมีนาคม 2561 ผู้อ่าน (40) ประกาศ (2018-04-04)
 • ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 ผู้อ่าน (37) ประกาศ (2018-04-04)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
   
   
  :: กระดานสนทนา
 • สูบจ่ายสารละลายน้ำ Dosing pump EMEC
 • สามารถ post ได้ไหม
 • โรงงานน้ำผึ้ง ปล่อยน้ำเสีย
 • ปล่อยน้ำเสีย
 • คอรัปชั่น
 • ทำไม CLC ถึงไม่ดัง??
 • ตั้งกระทู้ใหม่ แสดงกระทู้ทั้งหมด
   
   
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูน...

  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนากา...

  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557
  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็...

  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557
  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอ...

  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557
  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนา...

  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557
  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ก...

  อ่านทั้งหมด

  frmlegal.php
  frmlegal.php

   
   
   
     วันนี้
  9 คน
  เดือนนี้
  374 คน
  ปีนี้
  4,713 คน
  ทั้งหมด
  69,776 คน
       


  จังหวัดลำพูน ระบบบันทึกบัญชีของ อปท กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วนรัฐบาล 1111 ท้องถิ่นลำพูน ThaiTambon สวทช
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน นิตยสารออนไลน์ ดาวน์โหลด CutePDF ดาวน์โหลด Acrobat Reader