ข่าวสารสภาเทศบาล

# ข่าว ผู้ประกาศ วันที่ประกาศ
1938 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ผู้อ่าน 5 ธุรการกลางสภา 11 กันยายน 2563
1939 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ผู้อ่าน 7 ธุรการกลางสภา 11 กันยายน 2563
1933 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พ.ค.63 ผู้อ่าน 13 ธุรการกลางสภา 1 กันยายน 2563
1926 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ผู้อ่าน 13 ธุรการกลางสภา 21 สิงหาคม 2563
1918 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ผู้อ่าน 19 ธุรการกลางสภา 10 สิงหาคม 2563
1914 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ผู้อ่าน 26 ธุรการกลางสภา 23 กรกฎาคม 2563
1913 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ผู้อ่าน 26 ธุรการกลางสภา 22 กรกฎาคม 2563
1890 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ผู้อ่าน 37 ธุรการกลางสภา 26 พฤษภาคม 2563
1879 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ผู้อ่าน 56 ธุรการกลางสภา 28 เมษายน 2563
1863 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ผู้อ่าน 102 ธุรการกลางสภา 11 มีนาคม 2563
1864 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2564 ผู้อ่าน 70 ธุรการกลางสภา 11 มีนาคม 2563
1848 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ผู้อ่าน 75 ธุรการกลางสภา 26 กุมภาพันธ์ 2563
1830 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ผู้อ่าน 136 ธุรการกลางสภา 28 มกราคม 2563
1776 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ผู้อ่าน 212 ธุรการกลางสภา 14 พฤศจิกายน 2562
1769 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ผู้อ่าน 167 ธุรการกลางสภา 8 พฤศจิกายน 2562
1760 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ผู้อ่าน 147 ธุรการกลางสภา 11 ตุลาคม 2562
1745 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ผู้อ่าน 165 ธุรการกลางสภา 24 กันยายน 2562
1737 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 และ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ผู้อ่าน 103 ธุรการกลางสภา 19 กันยายน 2562
1738 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ผู้อ่าน 180 ธุรการกลางสภา 19 กันยายน 2562
1739 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ผู้อ่าน 171 ธุรการกลางสภา 19 กันยายน 2562
1725 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ผู้อ่าน 157 ธุรการกลางสภา 22 สิงหาคม 2562
1686 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ผู้อ่าน 186 ธุรการกลางสภา 24 กรกฎาคม 2562
1687 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ผู้อ่าน 192 ธุรการกลางสภา 24 กรกฎาคม 2562
1648 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ผู้อ่าน 228 ธุรการกลางสภา 14 พฤษภาคม 2562
1628 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ผู้อ่าน 236 รัชนี ศรีธิหล้า 10 เมษายน 2562
1585 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 296 รัชนี ศรีธิหล้า 21 กุมภาพันธ์ 2562
1586 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศง2563 ผู้อ่าน 315 รัชนี ศรีธิหล้า 21 กุมภาพันธ์ 2562
1581 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ผู้อ่าน 326 รัชนี ศรีธิหล้า 4 กุมภาพันธ์ 2562
1575 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ผู้อ่าน 273 รัชนี ศรีธิหล้า 25 มกราคม 2562
1576 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 และสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 (ส่วนที่ 1) ผู้อ่าน 256 รัชนี ศรีธิหล้า 25 มกราคม 2562
1577 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 และ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 (ส่วนที่ 2) ผู้อ่าน 281 รัชนี ศรีธิหล้า 25 มกราคม 2562
1578 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 และ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 (ส่วนที่ 3) ผู้อ่าน 327 รัชนี ศรีธิหล้า 25 มกราคม 2562
1526 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 427 รัชนี ศรีธิหล้า 9 พฤศจิกายน 2561
1524 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ผู้อ่าน 388 รัชนี ศรีธิหล้า 30 ตุลาคม 2561
1513 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ผู้อ่าน 324 รัชนี ศรีธิหล้า 18 ตุลาคม 2561
1492 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ผู้อ่าน 352 รัชนี ศรีธิหล้า 21 กันยายน 2561
1491 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 360 รัชนี ศรีธิหล้า 14 กันยายน 2561
1482 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 350 รัชนี ศรีธิหล้า 10 กันยายน 2561
1483 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผู้อ่าน 379 รัชนี ศรีธิหล้า 10 กันยายน 2561
1444 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 395 รัชนี ศรีธิหล้า 6 สิงหาคม 2561
1443 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 361 รัชนี ศรีธิหล้า 26 กรกฎาคม 2561
1442 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 353 รัชนี ศรีธิหล้า 25 กรกฎาคม 2561
1401 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 410 ธุรการกลางสภา 7 มิถุนายน 2561
1384 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 367 รัชนี ศรีธิหล้า 11 พฤษภาคม 2561
1348 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ผู้อ่าน 421 รัชนี ศรีธิหล้า 11 เมษายน 2561
1323 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 600 รัชนี ศรีธิหล้า 2 มีนาคม 2561
1322 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และกำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2562 ผู้อ่าน 514 รัชนี ศรีธิหล้า 28 กุมภาพันธ์ 2561
1297 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 602 รัชนี ศรีธิหล้า 12 กุมภาพันธ์ 2561
1285 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 678 รัชนี ศรีธิหล้า 25 มกราคม 2561
1284 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้อ่าน 570 รัชนี ศรีธิหล้า 23 มกราคม 2561
1279 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้อ่าน 516 รัชนี ศรีธิหล้า 9 มกราคม 2561
1280 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้อ่าน 485 รัชนี ศรีธิหล้า 9 มกราคม 2561
1281 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้อ่าน 618 รัชนี ศรีธิหล้า 9 มกราคม 2561
1282 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 599 รัชนี ศรีธิหล้า 9 มกราคม 2561
1275 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ผู้อ่าน 503 รัชนี ศรีธิหล้า 29 ธันวาคม 2560
1243 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕60 ผู้อ่าน 673 รัชนี ศรีธิหล้า 12 ตุลาคม 2560
1227 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ผู้อ่าน 629 รัชนี ศรีธิหล้า 22 กันยายน 2560
1224 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้อ่าน 770 รัชนี ศรีธิหล้า 13 กันยายน 2560
1218 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ผู้อ่าน 764 รัชนี ศรีธิหล้า 1 กันยายน 2560
1143 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕60 วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕60 ผู้อ่าน 699 รัชนี ศรีธิหล้า 31 กรกฎาคม 2560
1142 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ผู้อ่าน 731 รัชนี ศรีธิหล้า 27 กรกฎาคม 2560
1141 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้อ่าน 749 รัชนี ศรีธิหล้า 9 มิถุนายน 2560
1096 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ผู้อ่าน 711 รัชนี ศรีธิหล้า 25 พฤษภาคม 2560
1088 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ผู้อ่าน 619 รัชนี ศรีธิหล้า 25 เมษายน 2560
1073 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน 816 รัชนี ศรีธิหล้า 13 มีนาคม 2560
1072 ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 และ กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของ ปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 729 รัชนี ศรีธิหล้า 9 มีนาคม 2560
1029 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ผู้อ่าน 952 รัชนี ศรีธิหล้า 23 กุมภาพันธ์ 2560
1023 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕60 ผู้อ่าน 804 รัชนี ศรีธิหล้า 27 มกราคม 2560
988 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 และ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน 963 รัชนี ศรีธิหล้า 14 ธันวาคม 2559
989 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 821 ธุรการกลางสภา 14 ธันวาคม 2559
987 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน 705 ธุรการกลางสภา 8 ธันวาคม 2559
940 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน 681 รัชนี ศรีธิหล้า 19 กันยายน 2559
939 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน 842 ธุรการกลางสภา 1 กันยายน 2559
914 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน 619 รัชนี ศรีธิหล้า 3 สิงหาคม 2559
913 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ผู้อ่าน 607 รัชนี ศรีธิหล้า 2 สิงหาคม 2559
856 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน 745 รัชนี ศรีธิหล้า 27 พฤษภาคม 2559
853 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน 717 รัชนี ศรีธิหล้า 4 พฤษภาคม 2559
839 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 และกำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ2560 ผู้อ่าน 708 รัชนี ศรีธิหล้า 1 มีนาคม 2559
838 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ผู้อ่าน 659 รัชนี ศรีธิหล้า 29 กุมภาพันธ์ 2559
801 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน 923 รัชนี ศรีธิหล้า 19 กุมภาพันธ์ 2559
796 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 และรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ผู้อ่าน 694 รัชนี ศรีธิหล้า 16 ธันวาคม 2558
787 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ผู้อ่าน 720 รัชนี ศรีธิหล้า 23 พฤศจิกายน 2558
965 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ผู้อ่าน 564 รัชนี ศรีธิหล้า 30 กันยายน 2558
742 ปิดประกาศรายงานการประชุมสถาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ผู้อ่าน 904 รัชนี ศรีธิหล้า 17 กันยายน 2558
741 การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ผู้อ่าน 652 รัชนี ศรีธิหล้า 10 กันยายน 2558
737 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ผู้อ่าน 707 รัชนี ศรีธิหล้า 21 สิงหาคม 2558
734 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ผู้อ่าน 803 รัชนี ศรีธิหล้า 7 สิงหาคม 2558
711 ทดสอบระบบ ผู้อ่าน 752 รัชนี ศรีธิหล้า 2 กรกฎาคม 2558
703 ทดสอบ ผู้อ่าน 592 รัชนี ศรีธิหล้า 16 มิถุนายน 2558
704 ทดสอบ ผู้อ่าน 585 รัชนี ศรีธิหล้า 16 มิถุนายน 2558
660 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 784 รัชนี ศรีธิหล้า 27 มีนาคม 2558
631 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ผู้อ่าน 682 รัชนี ศรีธิหล้า 23 กุมภาพันธ์ 2558
584 การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 681 รัชนี ศรีธิหล้า 25 พฤศจิกายน 2557
571 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ผู้อ่าน 709 รัชนี ศรีธิหล้า 26 กันยายน 2557
557 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 ผู้อ่าน 642 รัชนี ศรีธิหล้า 19 กันยายน 2557
553 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ผู้อ่าน 631 รัชนี ศรีธิหล้า 16 กันยายน 2557
554 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ผู้อ่าน 611 รัชนี ศรีธิหล้า 16 กันยายน 2557
540 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 667 รัชนี ศรีธิหล้า 27 สิงหาคม 2557
513 ประชาสัมพันะ์การเรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕57 ผู้อ่าน 707 รัชนี ศรีธิหล้า 8 สิงหาคม 2557
482 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 734 รัชนี ศรีธิหล้า 10 มิถุนายน 2557
479 การเรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ผู้อ่าน 694 รัชนี ศรีธิหล้า 23 พฤษภาคม 2557
445 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ผู้อ่าน 642 รัชนี ศรีธิหล้า 12 มีนาคม 2557
443 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557 และกำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2558 ผู้อ่าน 704 รัชนี ศรีธิหล้า 11 มีนาคม 2557
431 ประกาศเรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ผู้อ่าน 770 รัชนี ศรีธิหล้า 20 กุมภาพันธ์ 2557
399 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 ผู้อ่าน 724 รัชนี ศรีธิหล้า 20 ธันวาคม 2556
388 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 ผู้อ่าน 902 รัชนี ศรีธิหล้า 26 พฤศจิกายน 2556
354 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 ผู้อ่าน 781 รัชนี ศรีธิหล้า 17 ตุลาคม 2556
355 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 ผู้อ่าน 797 รัชนี ศรีธิหล้า 17 ตุลาคม 2556
348 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 ผู้อ่าน 890 รัชนี ศรีธิหล้า 25 กันยายน 2556
346 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 ผู้อ่าน 740 รัชนี ศรีธิหล้า 20 กันยายน 2556
334 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕6 ผู้อ่าน 881 รัชนี ศรีธิหล้า 19 สิงหาคม 2556
335 ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ผู้อ่าน 823 รัชนี ศรีธิหล้า 19 สิงหาคม 2556
323 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 ผู้อ่าน 932 รัชนี ศรีธิหล้า 5 สิงหาคม 2556
261 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 ผู้อ่าน 794 รัชนี ศรีธิหล้า 10 พฤษภาคม 2556
262 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการการเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 839 รัชนี ศรีธิหล้า 10 พฤษภาคม 2556
222 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555 ผู้อ่าน 875 รัชนี ศรีธิหล้า 7 มีนาคม 2556
223 ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556 และกำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2557 ผู้อ่าน 916 รัชนี ศรีธิหล้า 7 มีนาคม 2556
213 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 ผู้อ่าน 850 รัชนี ศรีธิหล้า 22 กุมภาพันธ์ 2556
182 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ผู้อ่าน 1208 รัชนี ศรีธิหล้า 19 ธันวาคม 2555
161 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ผู้อ่าน 1015 ธุรการกลางสภา 23 พฤศจิกายน 2555
759 การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ผู้อ่าน 627 รัชนี ศรีธิหล้า 0 543
760 การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 ผู้อ่าน 679 รัชนี ศรีธิหล้า 0 543
784 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ผู้อ่าน 486 เอกชัย บุรีรัตน์ 0 543
785 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เเละสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 ผู้อ่าน 647 เอกชัย บุรีรัตน์ 0 543
786 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 ผู้อ่าน 638 เอกชัย บุรีรัตน์ 0 543
1759 ผู้อ่าน 112 ธุรการกลางสภา 0 543