ข่าวสารทางการเงิน

# ข่าว ผู้ประกาศ วันที่ประกาศ
1930 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน ผู้อ่าน 19 นารี นพบุรี 1 กันยายน 2563
1919 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ผู้อ่าน 17 นารี นพบุรี 11 สิงหาคม 2563
1905 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้อ่าน 29 นารี นพบุรี 10 กรกฎาคม 2563
1906 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ผู้อ่าน 32 นารี นพบุรี 10 กรกฎาคม 2563
1909 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ผู้อ่าน 29 นารี นพบุรี 10 กรกฎาคม 2563
1894 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 ผู้อ่าน 37 นารี นพบุรี 4 มิถุนายน 2563
1895 ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้อ่าน 40 นารี นพบุรี 7 พฤษภาคม 2563
1875 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 ผู้อ่าน 57 นารี นพบุรี 3 เมษายน 2563
1876 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 ผู้อ่าน 67 นารี นพบุรี 3 เมษายน 2563
1855 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผู้อ่าน 71 นารี นพบุรี 5 มีนาคม 2563
1842 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้อ่าน 65 นารี นพบุรี 6 กุมภาพันธ์ 2563
1815 ประกาศ งบรายงาน งบรายรัย - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 ผู้อ่าน 79 นารี นพบุรี 3 มกราคม 2563
1816 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 ผู้อ่าน 84 นารี นพบุรี 3 มกราคม 2563
1789 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้อ่าน 79 นารี นพบุรี 6 ธันวาคม 2562
1767 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้อ่าน 77 นารี นพบุรี 5 พฤศจิกายน 2562
1752 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกันยายน 2562 ผู้อ่าน 73 นารี นพบุรี 11 ตุลาคม 2562
1753 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้อ่าน 100 นารี นพบุรี 11 ตุลาคม 2562
1734 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ผู้อ่าน 72 นารี นพบุรี 5 กันยายน 2562
1712 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ผู้อ่าน 97 นารี นพบุรี 6 สิงหาคม 2562
1682 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนมิถุนายน 2562 ผู้อ่าน 72 นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2562
1683 ประกาศ งบแสดงฐานระการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 ผู้อ่าน 83 นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2562
1684 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 ผู้อ่าน 85 นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2562
1659 ประกาศงบ รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้อ่าน 79 นารี นพบุรี 7 มิถุนายน 2562
1647 ประกาศ รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนเมษายน 2562 ผู้อ่าน 108 นารี นพบุรี 3 พฤษภาคม 2562
1625 ประกาศงบแสดง รายรับ - รายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 ผู้อ่าน 74 นารี นพบุรี 5 เมษายน 2562
1626 ประกาศ งบแสดฃฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 ผู้อ่าน 92 นารี นพบุรี 5 เมษายน 2562
1627 รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนมีนาคม 2562 ผู้อ่าน 100 นารี นพบุรี 5 เมษายน 2562
1583 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนมกราคม 2562 ผู้อ่าน 94 นารี นพบุรี 7 กุมภาพันธ์ 2562
1616 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผู้อ่าน 85 นารี นพบุรี 6 กุมภาพันธ์ 2562
1571 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 ผู้อ่าน 99 นารี นพบุรี 18 มกราคม 2562
1572 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 ผู้อ่าน 118 นารี นพบุรี 18 มกราคม 2562
1561 ประกาศ งบรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2562 ผู้อ่าน 122 นารี นพบุรี 8 มกราคม 2562
1535 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้อ่าน 121 นารี นพบุรี 7 ธันวาคม 2561
1536 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561 ผู้อ่าน 114 นารี นพบุรี 6 พฤศจิกายน 2561
1514 ประกาศ รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน 98 นารี นพบุรี 18 ตุลาคม 2561
1515 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนกันยายน 2561 ผู้อ่าน 109 นารี นพบุรี 18 ตุลาคม 2561
1516 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน 130 นารี นพบุรี 18 ตุลาคม 2561
1478 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนสิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน 113 นารี นพบุรี 5 กันยายน 2561
1446 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนกรกฎาคม 2561 ผู้อ่าน 134 นารี นพบุรี 6 สิงหาคม 2561
1437 ประกาศ รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 ผู้อ่าน 142 นารี นพบุรี 5 กรกฎาคม 2561
1438 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดื่อนมิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน 128 นารี นพบุรี 5 กรกฎาคม 2561
1400 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 เดือนพฤษภาคม 2561 ผู้อ่าน 112 นารี นพบุรี 5 มิถุนายน 2561
1368 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนเมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน 113 นารี นพบุรี 3 พฤษภาคม 2561
1345 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 ผู้อ่าน 139 นารี นพบุรี 4 เมษายน 2561
1346 ประกาศงบแสดง รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนมีนาคม 2561 ผู้อ่าน 174 นารี นพบุรี 4 เมษายน 2561
1347 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 ผู้อ่าน 125 นารี นพบุรี 4 เมษายน 2561
1325 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน 124 นารี นพบุรี 6 มีนาคม 2561
1295 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้อ่าน 259 นารี นพบุรี 5 กุมภาพันธ์ 2561
1283 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน 267 นารี นพบุรี 12 มกราคม 2561
1278 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้อ่าน 235 นารี นพบุรี 8 มกราคม 2561
1255 งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ่าน 448 นารี นพบุรี 6 ธันวาคม 2560
1251 ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม 2560 ผู้อ่าน 315 นารี นพบุรี 3 พฤศจิกายน 2560
1249 รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้อ่าน 196 นารี นพบุรี 19 ตุลาคม 2560
1250 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้อ่าน 279 นารี นพบุรี 19 ตุลาคม 2560
1216 ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้อ่าน 248 นารี นพบุรี 4 กันยายน 2560
1144 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนกรกฎาคม 2560 ผู้อ่าน 337 นารี นพบุรี 4 สิงหาคม 2560
1139 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3 ผู้อ่าน 273 นารี นพบุรี 7 กรกฎาคม 2560
1138 งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผู้อ่าน 487 นารี นพบุรี 4 กรกฎาคม 2560
1136 ประกาศ งบรายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนพฤษภาคม 2560 ผู้อ่าน 223 นารี นพบุรี 5 มิถุนายน 2560
1095 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560 ผู้อ่าน 32 นารี นพบุรี 4 พฤษภาคม 2560
1093 ประกาศ งบแสดงฐสนะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2 ผู้อ่าน 35 นารี นพบุรี 21 เมษายน 2560
1094 ประกาศ รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2 ผู้อ่าน 54 นารี นพบุรี 21 เมษายน 2560
1134 ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนมีนาคม 2560 ผู้อ่าน 202 นารี นพบุรี 10 เมษายน 2560
1133 ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ่าน 154 นารี นพบุรี 6 มีนาคม 2560
1132 ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนมกราคม 2560 ผู้อ่าน 105 นารี นพบุรี 6 กุมภาพันธ์ 2560
1131 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1 ผู้อ่าน 104 นารี นพบุรี 13 มกราคม 2560
1129 ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนธันวาคม 2559 ผู้อ่าน 107 นารี นพบุรี 5 มกราคม 2560
1130 ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1 ผู้อ่าน 133 นารี นพบุรี 5 มกราคม 2560
1128 ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม 2559 ผู้อ่าน 51 นารี นพบุรี 7 พฤศจิกายน 2559
1097 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนพฤศจิกายน 2559 ผู้อ่าน 6 นารี นพบุรี 6 พฤศจิกายน 2559
1077 ประชาสัมพันธ์รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 (เอกสาร์ตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน 106 นารี นพบุรี 19 ตุลาคม 2559
1127 ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนกันยายน 2559 ผู้อ่าน 6 นารี นพบุรี 19 ตุลาคม 2559
1126 ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนสิงหาคม 2559 ผู้อ่าน 6 นารี นพบุรี 12 กันยายน 2559
1125 ประกาศ งบรายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนกรกฎาคม 2559 ผู้อ่าน 4 นารี นพบุรี 10 สิงหาคม 2559
1124 ประกาศ รายงานงบ รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนมิถุนายน 2559 ผู้อ่าน 5 นารี นพบุรี 13 กรกฎาคม 2559
1123 ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 งวด 2 ผู้อ่าน 4 นารี นพบุรี 20 มิถุนายน 2559
1122 ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 เดือนพฤษภาคม 2559 ผู้อ่าน 4 นารี นพบุรี 8 มิถุนายน 2559
1121 ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนเมษายน 2559 ผู้อ่าน 4 นารี นพบุรี 11 พฤษภาคม 2559
1120 ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนมีนาคม 2559 ผู้อ่าน 4 นารี นพบุรี 8 เมษายน 2559
1119 ประกาศรายงาน รายยรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ผู้อ่าน 4 นารี นพบุรี 10 มีนาคม 2559
1118 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 ผู้อ่าน 4 นารี นพบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2559
1117 ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 เดือนมกราคม 2559 ผู้อ่าน 4 นารี นพบุรี 4 กุมภาพันธ์ 2559
1116 ประกาศ รายงาน รายรับ- รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนธันวาคม 2558 ผู้อ่าน 4 นารี นพบุรี 12 มกราคม 2559
1115 ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนพฤศจิกายน 2558 ผู้อ่าน 4 นารี นพบุรี 8 ธันวาคม 2558
1114 ประกาศรายงาน รายรับ- รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 ปหระจำเดือนตุลาคม 2558 ผู้อ่าน 5 นารี นพบุรี 5 พฤศจิกายน 2558
680 ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือนมีนาคม 2558 ผู้อ่าน 450 นารี นพบุรี 8 เมษายน 2558
679 ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ผู้อ่าน 263 นารี นพบุรี 9 มีนาคม 2558
678 ประกาศงบฐานะการเงิน งวดที่ 1 ปี 2558 ผู้อ่าน 277 นารี นพบุรี 23 กุมภาพันธ์ 2558
677 ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือน มกราคม 2558 ผู้อ่าน 266 นารี นพบุรี 2 กุมภาพันธ์ 2558
676 ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือนธันวาคม 2557 ผู้อ่าน 264 นารี นพบุรี 5 มกราคม 2558
675 ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2557 ผู้อ่าน 307 นารี นพบุรี 11 ธันวาคม 2557
674 งบรายรับ - รายจ่าย เดือนตุลาคม 2557 ผู้อ่าน 248 นารี นพบุรี 19 พฤศจิกายน 2557
377 รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือนตุลาคม 2556 ผู้อ่าน 83 นารี นพบุรี 13 พฤศจิกายน 2556
378 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 ผู้อ่าน 82 นารี นพบุรี 13 พฤศจิกายน 2556
339 งบรายรับ- รายจ่าย เดือนกรกฎาคม 2556 ผู้อ่าน 105 นารี นพบุรี 8 สิงหาคม 2556
338 งบรายรับ- รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2556 ผู้อ่าน 141 นารี นพบุรี 4 กรกฎาคม 2556
297 งบแสดงรับ-จ่ายเดือน พฤศจิกายน 2555 ผู้อ่าน 105 รัชนี ศรีธิหล้า 26 มิถุนายน 2556
298 งบแสดงรับ-จ่าย เดือน มกราคม 2556 ผู้อ่าน 100 รัชนี ศรีธิหล้า 26 มิถุนายน 2556
299 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อ่าน 127 รัชนี ศรีธิหล้า 26 มิถุนายน 2556
300 งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2556 ผู้อ่าน 140 รัชนี ศรีธิหล้า 26 มิถุนายน 2556
302 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ผู้อ่าน 123 รัชนี ศรีธิหล้า 26 มิถุนายน 2556
281 ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือนธันวาคม 2555 ผู้อ่าน 119 นารี นพบุรี 7 มิถุนายน 2556
337 ข้อมูลงบการเงิน เมษายน 2556 ผู้อ่าน 112 นารี นพบุรี 9 พฤษภาคม 2556
174 งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 ผู้อ่าน 89 สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
175 แบบรายงานสถิติการคลัง ปี 2555 ผู้อ่าน 148 สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
176 รายงานสถิติงานคลัง ปี 2555 ผู้อ่าน 117 สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
177 รายงานสถิติการคลัง ปี 2555 ผู้อ่าน 103 สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
178 รายงานสถิติการคลัง ปี 2555 ผู้อ่าน 109 สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
179 ประกาศ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2555 ผู้อ่าน 142 สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
180 งบแสดงฐานะการเงิน ผู้อ่าน 126 สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
181 งบเงินสะสม ผู้อ่าน 178 สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
342 งบรายรับ- รายจ่าย เดือนสิงหาคม 2556 ผู้อ่าน 171 นารี นพบุรี 0 543
376 ผู้อ่าน 62 นารี นพบุรี 0 543
424 รายงานงบรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2556 ผู้อ่าน 79 นารี นพบุรี 0 543
429 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2557 ผู้อ่าน 76 นารี นพบุรี 0 543
430 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 1 ผู้อ่าน 136 นารี นพบุรี 0 543
442 รายงานการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ผู้อ่าน 72 นารี นพบุรี 0 543
465 รายงานการเงิน เดือนมีนาคม 2557 ผู้อ่าน 69 นารี นพบุรี 0 543
478 งบรายรับ- รายจ่าย เดือนเมษายน 2557 ผู้อ่าน 102 นารี นพบุรี 0 543
480 งบรายรับ- รายจ่าย เดือนพฤษภาคม 2557 ผู้อ่าน 111 นารี นพบุรี 0 543
496 รายงานรายรรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2557 ผู้อ่าน 101 นารี นพบุรี 0 543
497 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2557 งวด 2 ผู้อ่าน 131 นารี นพบุรี 0 543
498 งบรายรับ- รายจ่าย ปี 2557 งวด 2 ผู้อ่าน 147 นารี นพบุรี 0 543
509 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย เดือนกรกฎาคม 2557 ผู้อ่าน 78 นารี นพบุรี 0 543
549 งบรายรับ - รายจ่าน เดือนสิงหาคม 2557 ผู้อ่าน 90 นารี นพบุรี 0 543
673 ประกาศงบรายรับ - รายจ่าย ปี 2557 ผู้อ่าน 5 นารี นพบุรี 0 543
1079 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2559 ผู้อ่าน 8 นารี นพบุรี 0 543
1080 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559 ผู้อ่าน 11 นารี นพบุรี 0 543
1081 ประกาศงบรายรับ - รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ผู้อ่าน 150 นารี นพบุรี 0 543
1082 ประกาศรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2560 ผู้อ่าน 89 นารี นพบุรี 0 543
1083 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ่าน 146 นารี นพบุรี 0 543
1084 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้อ่าน 282 นารี นพบุรี 0 543
1085 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้อ่าน 157 นารี นพบุรี 0 543
1086 ประการศ งบรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2556 ผู้อ่าน 139 นารี นพบุรี 0 543
1087 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560 ผู้อ่าน 155 นารี นพบุรี 0 543
1091 ประกาศงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2560 ผู้อ่าน 32 นารี นพบุรี 0 543
1092 ประกาศงบแสดง รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560 ผู้อ่าน 95 นารี นพบุรี 0 543