ข่าวรับสมัครงาน

# ข่าว ผู้ประกาศ วันที่ประกาศ
2244 รับสมัครคนงานปฏิบัติงานทั่วไปศูนย์เรียนรูู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 28
ธุรการกลางสภา 13 ธันวาคม 2564
1910 รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ครูผู้ช่วยสอน ระชั้นอนุบาล
ผู้อ่าน 386
รัชนี ศรีธิหล้า 16 กรกฎาคม 2563
1570 เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่งงานทะเบียน
ผู้อ่าน 775
รัชนี ศรีธิหล้า 21 มกราคม 2562
1340 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเป็นพนักงานจ้าง (สำหรับผู้มีทักษะ)ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑
ผู้อ่าน 656
สมพร สุยะ 13 มีนาคม 2561
1321 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานจ้าง
ผู้อ่าน 722
รัชนี ศรีธิหล้า 28 กุมภาพันธ์ 2561
1294 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้อ่าน 820
รัชนี ศรีธิหล้า 5 กุมภาพันธ์ 2561
1253 ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
ผู้อ่าน 658
ธุรการกลางสภา 21 พฤศจิกายน 2560
1415 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ผู้อ่าน 685
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 15 สิงหาคม 2560
1089 รับโอนตำแหน่งพนักงานเทศบาล
ผู้อ่าน 696
รัชนี ศรีธิหล้า 17 พฤษภาคม 2560
1090 รับสมัครผู้มีประสบการณ์ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 540
รัชนี ศรีธิหล้า 17 พฤษภาคม 2560
1416 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ รุ่นที่ 2
ผู้อ่าน 874
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 21 เมษายน 2560
1069 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สำหรับผู้มีทักษะ)
ผู้อ่าน 595
รัชนี ศรีธิหล้า 14 มีนาคม 2560
1047 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ผู้อ่าน 484
รัชนี ศรีธิหล้า 7 มีนาคม 2560
1026 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ผู้อ่าน 755
รัชนี ศรีธิหล้า 6 กุมภาพันธ์ 2560
1414 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector:BFSI)
ผู้อ่าน 798
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 1 กุมภาพันธ์ 2560
1000 รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้อ่าน 5007
รัชนี ศรีธิหล้า 10 มกราคม 2560
998 การรับสมัครการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง )
ผู้อ่าน 359
รัชนี ศรีธิหล้า 5 มกราคม 2560
999 การรับสมัครการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )
ผู้อ่าน 541
รัชนี ศรีธิหล้า 5 มกราคม 2560
919 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559
ผู้อ่าน 621
รัชนี ศรีธิหล้า 24 สิงหาคม 2559
912 รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้อ่าน 486
รัชนี ศรีธิหล้า 2 สิงหาคม 2559
836 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ (ภาค ค.)
ผู้อ่าน 544
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 29 มีนาคม 2559
835 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ผู้อ่าน 427
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 25 มีนาคม 2559
804 รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผู้อ่าน 639
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 10 มีนาคม 2559
766 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปี พ.ศ. 2558
ผู้อ่าน 395
ธุรการกลางสภา 21 ตุลาคม 2558
763 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
ผู้อ่าน 413
ธุรการกลางสภา 12 ตุลาคม 2558
757 รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2558
ผู้อ่าน 388
ธุรการกลางสภา 21 กันยายน 2558
740 รับโอนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อ่าน 416
ธุรการกลางสภา 4 กันยายน 2558
708 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (สำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผู้อ่าน 423
ธุรการกลางสภา 26 มิถุนายน 2558
707 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ประจำปีงบประมาณ 2558
ผู้อ่าน 391
ธุรการกลางสภา 22 มิถุนายน 2558
700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558
ผู้อ่าน 255
ธุรการกลางสภา 16 มิถุนายน 2558
705 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558
ผู้อ่าน 254
ธุรการกลางสภา 16 มิถุนายน 2558
706 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558
ผู้อ่าน 358
ธุรการกลางสภา 16 มิถุนายน 2558
690 รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ประจำปีงบประมาณ 2558
ผู้อ่าน 286
ธุรการกลางสภา 15 พฤษภาคม 2558
682 เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้อ่าน 367
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 10 เมษายน 2558
621 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
ผู้อ่าน 344
รัชนี ศรีธิหล้า 21 มกราคม 2558
619 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค. )
ผู้อ่าน 237
รัชนี ศรีธิหล้า 19 มกราคม 2558
618 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
ผู้อ่าน 295
รัชนี ศรีธิหล้า 13 มกราคม 2558
609 รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
ผู้อ่าน 267
รัชนี ศรีธิหล้า 23 ธันวาคม 2557
545 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2557
ผู้อ่าน 340
รัชนี ศรีธิหล้า 29 สิงหาคม 2557
516 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้อ่าน 272
รัชนี ศรีธิหล้า 27 สิงหาคม 2557
515 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ผู้อ่าน 270
รัชนี ศรีธิหล้า 22 สิงหาคม 2557
501 รับโอนพนักงานเทศบาล
ผู้อ่าน 283
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 10 กรกฎาคม 2557
495 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ผู้อ่าน 250
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 8 กรกฎาคม 2557
472 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2557
ผู้อ่าน 309
รัชนี ศรีธิหล้า 30 เมษายน 2557
467 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผู้อ่าน 307
ธุรการกลางสภา 23 เมษายน 2557
455 รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ผู้อ่าน 390
รัชนี ศรีธิหล้า 27 มีนาคม 2557
408 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทีสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ผู้อ่าน 302
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 9 มกราคม 2557
387 รับสมัครบุคคลเพื่อทำงานชั่วคราวรายวัน โครงการจ้างแรงงานผู้ว่างงาน เพื่อสร้างประสบการณ์สู่การมีอาชีพที่มั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ผู้อ่าน 368
ธุรการกลางสภา 20 พฤศจิกายน 2556
324 เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ
ผู้อ่าน 410
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 6 สิงหาคม 2556
315 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
ผู้อ่าน 425
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 17 กรกฎาคม 2556
309 รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้อ่าน 373
รัชนี ศรีธิหล้า 1 กรกฎาคม 2556
276 ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้อ่าน 313
รัชนี ศรีธิหล้า 30 พฤษภาคม 2556
277 ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้อ่าน 337
รัชนี ศรีธิหล้า 30 พฤษภาคม 2556
268 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้อ่าน 305
รัชนี ศรีธิหล้า 22 พฤษภาคม 2556
269 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้อ่าน 339
รัชนี ศรีธิหล้า 22 พฤษภาคม 2556
245 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล
ผู้อ่าน 247
รัชนี ศรีธิหล้า 18 เมษายน 2556
246 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 276
รัชนี ศรีธิหล้า 18 เมษายน 2556
240 เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนย้ายครูผู้ช่วย
ผู้อ่าน 333
รัชนี ศรีธิหล้า 11 เมษายน 2556
237 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 และครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 241
รัชนี ศรีธิหล้า 5 เมษายน 2556
113 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล
ผู้อ่าน 307
ธุรการกลางสภา 7 กันยายน 2555
114 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อ่าน 380
ธุรการกลางสภา 7 กันยายน 2555
96 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อ่าน 439
ธุรการกลางสภา 27 สิงหาคม 2555
71 เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ผู้อ่าน 491
ธุรการกลางสภา 20 กรกฎาคม 2555
72 เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อ่าน 376
ธุรการกลางสภา 20 กรกฎาคม 2555
12 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
ผู้อ่าน 542
ธุรการกลางสภา 11 พฤษภาคม 2555