ข่าวประชาสัมพันธ์

# ข่าว ผู้ประกาศ วันที่ประกาศ
1948 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครู (ปฐมวัย) และ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้อ่าน 156 สมพร สุยะ 17 กันยายน 2563
1946 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา " คิดดี ทำดี วิถีอุโมงค์ " ในวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ เวทีกลางน้ำ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 93 สมพร สุยะ 16 กันยายน 2563
1944 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 235 สมพร สุยะ 14 กันยายน 2563
1937 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้อ่าน 1316 สมพร สุยะ 9 กันยายน 2563
1928 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ผู้อ่าน 50 สมพร สุยะ 28 สิงหาคม 2563
1908 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้อ่าน 49 สมพร สุยะ 1 พฤษภาคม 2563
1877 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในทุกกระบวนงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 92 สมพร สุยะ 27 มีนาคม 2563
1755 การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้อ่าน 144 สมพร สุยะ 21 ตุลาคม 2562
1710 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อ่าน 193 สมพร สุยะ 6 สิงหาคม 2562
1678 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 207 สมพร สุยะ 17 มิถุนายน 2562
1680 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้อ่าน 191 สมพร สุยะ 31 พฤษภาคม 2562
1624 เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง /เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน /ชำนาญงาน) ผู้อ่าน 367 สมพร สุยะ 1 เมษายน 2562
1540 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญร่วมงาน.... "วันเด็กแห่งชาติ " ประจำปี 2562 ... ผู้อ่าน 283 สมพร สุยะ 7 มกราคม 2562
1579 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี 2561 ผู้อ่าน 511 สมพร สุยะ 2 มกราคม 2562
1537 พ่อดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 167 รัชนี ศรีธิหล้า 12 ธันวาคม 2561
1922 ประชาสัมพันธ์ และคำแนะนำการชำระ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562 ผู้อ่าน 32 สมพร สุยะ 1 ธันวาคม 2561
1534 ขอเชิญประชาชนทั่วไป หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภายนอก ร่วมประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผู้อ่าน 177 สมพร สุยะ 19 พฤศจิกายน 2561
1533 ประกาศ ** เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอน (ย้าย)พนรักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ผู้อ่าน 206 สมพร สุยะ 14 พฤศจิกายน 2561
1525 ... ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว หากได้มาเยือนภาคเหนือ โดยเฉพาะมาที่จังหวัดลำพูน อย่าลืมแวะมาเที่ยว " งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่ว หละปูน" ครั้งที่ 16 ผู้อ่าน 259 สมพร สุยะ 30 ตุลาคม 2561
1512 "UMONG HALFMARATHON2018" 29 ธันวาคม 2561 ผู้อ่าน 293 สมพร สุยะ 7 ตุลาคม 2561
1924 การบริหารจัดการน้ำเสียในตำบลอุโมงค์ การสำรวจข้อมูล/ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียและการจัดการน้ำเสีย ผู้อ่าน 37 สมพร สุยะ 1 ตุลาคม 2561
1463 ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 208 สมพร สุยะ 22 สิงหาคม 2561
1461 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ภาคความเหมาะสมตำแหน่ง (ภาค ค )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู้อ่าน 193 สมพร สุยะ 15 สิงหาคม 2561
1445 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อ่าน 215 สมพร สุยะ 8 สิงหาคม 2561
1441 การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้อ่าน 450 สมพร สุยะ 18 กรกฎาคม 2561
1440 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและธุรการ ในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ จำนวน ๑ อัตรา // รายละเอียด ดังนี้ . ผู้อ่าน 250 สมพร สุยะ 16 กรกฎาคม 2561
1399 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคมือถือเก่า เพื่อนำไปรีไซเคิลที่ถูกวิธี ซึ่งรายได้จะนำไปจัดซื้อหนังสือ และสื่อการสอนมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ผู้อ่าน 156 สมพร สุยะ 3 มิถุนายน 2561
1367 ผลการประกวดเรียงความ วันเทศบาล ประจำปี 2561 ผู้อ่าน 107 รัชนี ศรีธิหล้า 23 เมษายน 2561
1341 รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโครงการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2561 ผู้อ่าน 164 สมพร สุยะ 16 มีนาคม 2561
1296 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด ลดปัญหาหมอกควัน เริ่ม 20 ก.พ.61 - 20 เม.ย. 61 ฝ่าฝืนช่วงห้ามเผาเด็ดขาด 60 วัน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงยี่สิบปี ผู้อ่าน 341 สมพร สุยะ 12 กุมภาพันธ์ 2561
1256 ตารางจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 480 สมพร สุยะ 7 ธันวาคม 2560
1252 รางวัลพระปกเกล้า...เกียรติภูมิของท้องถิ่น...สู่สันติสุขของประเทศ ผู้อ่าน 391 สมพร สุยะ 7 พฤศจิกายน 2560
1242 ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้อ่าน 379 สมพร สุยะ 12 ตุลาคม 2560
1236 งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๕ ผู้อ่าน 413 สมพร สุยะ 7 ตุลาคม 2560
1049 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ เปิดรับสมัครนักเรียน โดยการคัดเลือก ให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้อ่าน 415 สมพร สุยะ 1 กุมภาพันธ์ 2560
985 เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผู้อ่าน 453 รัชนี ศรีธิหล้า 15 พฤศจิกายน 2559
981 ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี " จุดเทียนถวายความอาลัย" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เริ่มเวลา 19.19 น.เป็นต้นไป ณ เวทีกลางน้ำปิงห่างเทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึ ผู้อ่าน 398 สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
964 การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผู้อ่าน 343 สมพร สุยะ 1 พฤศจิกายน 2559
958 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ วัดเชตวันหนองหมู ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผู้อ่าน 363 สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2559
959 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มณฑลพิธีอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 521 สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2559
961 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยวงาน " สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - วันที่ 2 มกราคม 2560 ณ บริเวณข้างลำน้ำปิงห่าง เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 598 สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2559
917 ผลการประกวดเรียงความและวาดภาพ “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559” ผู้อ่าน 307 รัชนี ศรีธิหล้า 8 สิงหาคม 2559
918 ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ผู้อ่าน 240 รัชนี ศรีธิหล้า 8 สิงหาคม 2559
837 ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ วันเทศบาล ประจำปี 2559 ผู้อ่าน 296 รัชนี ศรีธิหล้า 11 เมษายน 2559
790 ขอเชิญเที่ยวงาน “สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ ๑๓ ผู้อ่าน 421 สมพร สุยะ 16 ธันวาคม 2558
788 ผลการประกวดเรียงความวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ผู้อ่าน 274 รัชนี ศรีธิหล้า 1 ธันวาคม 2558
789 ผลการประกวดวาดภาพวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ผู้อ่าน 252 รัชนี ศรีธิหล้า 1 ธันวาคม 2558
733 ผลการประกวดเรียงความและวาดภาพ "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558" ผู้อ่าน 421 รัชนี ศรีธิหล้า 7 สิงหาคม 2558
709 แจ้งเลขหมายชั่วคราวที่จะใช้ติดต่อเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 289 รัชนี ศรีธิหล้า 2 กรกฎาคม 2558
688 ประกาศผลการประกวดเรียงความวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2558 ผู้อ่าน 367 รัชนี ศรีธิหล้า 23 เมษายน 2558
683 ประกวดเรียงความ วันเทศบาล ประจำปี 2558 ผู้อ่าน 280 รัชนี ศรีธิหล้า 17 เมษายน 2558
681 การแก้ไขปัญหาการส่งข้อมูลร้องทุกข์ในระบบร้องทุกข์บนเว็บไซด์เทศบาลไม่ได้ ผู้อ่าน 164 รัชนี ศรีธิหล้า 10 เมษายน 2558
666 .. เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญประชาชน กลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาล และใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ผู้อ่าน 247 สมพร สุยะ 31 มีนาคม 2558
659 ระเบียบข้อกำหนดการใช้ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 172 รัชนี ศรีธิหล้า 26 มีนาคม 2558
658 ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลอุโมงค์รับสมัครเรียนคอมพิวเตอร์ฟรี ผู้อ่าน 52 รัชนี ศรีธิหล้า 25 มีนาคม 2558
639 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ผู้อ่าน 283 วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 27 กุมภาพันธ์ 2558
588 เชิญเที่ยวงาน “สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง- ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ 12 เที่ยวลำพูนคลายหนาวส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ผู้อ่าน 365 สมพร สุยะ 15 ธันวาคม 2557
585 ผลการประกวดเรียงความวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 130 รัชนี ศรีธิหล้า 2 ธันวาคม 2557
586 ผลประกวดวาดภาพวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 105 รัชนี ศรีธิหล้า 2 ธันวาคม 2557
570 เทศบาลตำบลอุโมงค์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2557 ผู้อ่าน 145 สมพร สุยะ 2 พฤศจิกายน 2557
579 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีประมาณ 2559 ผู้อ่าน 209 สมพร สุยะ 1 พฤศจิกายน 2557
581 เทศบาลตำบลอุโมงค์ เตือนประชาชนระวังโรคที่มาในช่วงปลายฝนต้นหนาว ผู้อ่าน 93 สมพร สุยะ 1 พฤศจิกายน 2557
563 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 ให้ประชาชนตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศและนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤติด้วยพระอัจฉริยภาพ ผู้อ่าน 115 สมพร สุยะ 20 ตุลาคม 2557
559 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์สามเณร 89 รูป เนื่องในวันเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ มณฑป วัดเชตวันหนองหมู ตำบลอุโมง ผู้อ่าน 106 สมพร สุยะ 5 ตุลาคม 2557
556 เทศบาลตำบลอุโมงค์กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 20 กันยายน 2557 หวังกระตุ้นให้เยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ผู้อ่าน 77 สมพร สุยะ 17 กันยายน 2557
547 เปิดให้บริการ 1 กันยายน 2557 นี้ ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 106 สมพร สุยะ 2 กันยายน 2557
508 ผลการการคัดเลือก “แม่ดีเด่น” และ “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 76 รัชนี ศรีธิหล้า 7 สิงหาคม 2557
505 ผลการประกวดเรียงความและวาดภาพวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 136 รัชนี ศรีธิหล้า 1 สิงหาคม 2557
506 เทศบาลตำบลอุโมงค์ขอเชิญร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระเกียรติ ๘2 พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕7 ผู้อ่าน 88 รัชนี ศรีธิหล้า 1 สิงหาคม 2557
503 เทศบาลตำบลอุโมงค์ขอเชิญส่งลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว และ พันธุ์อีดอ เข้าร่วมประกวด ตามโครงการส่งเสริมการปลูกลำไยเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 545 สมพร สุยะ 21 กรกฎาคม 2557
499 เทศบาลตำบลอุโมงค์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ผู้อ่าน 777 สมพร สุยะ 8 กรกฎาคม 2557
483 ชุมชนบ้านแม่ร่องน้อยจัดหลักสูตรฝึกอบรมโยคะเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 163 รัชนี ศรีธิหล้า 13 มิถุนายน 2557
473 รับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรดนตรีพื้นบ้าน(กลองสะบัดขัย) ผู้อ่าน 181 รัชนี ศรีธิหล้า 4 พฤษภาคม 2557
466 ประกาศผลการประกวดเรียงความวันเทศบาล ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 130 ธุรการกลางสภา 21 เมษายน 2557
460 เชิญร่วมกิจกรรมจำหน่วยสินค้าเกษตรผักปลอดภัย ผู้อ่าน 71 รัชนี ศรีธิหล้า 8 เมษายน 2557
461 ประชาสัมพันธ์การจัดหน่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ในวันเทศบาล ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 105 รัชนี ศรีธิหล้า 8 เมษายน 2557
462 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "วันเทศบาล ประจำปี 2557" ผู้อ่าน 118 รัชนี ศรีธิหล้า 8 เมษายน 2557
459 เทศบาลคำบลอุโมงค์ เชิญชวนประชาชนร่วมแต่งตั๋วพื้นเมือง อู้กำเมือง เมาไม่ขับ เล่นน้ำสุภาพ ในงานอุโมงค์จุ่มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายนนี้ ผู้อ่าน 151 สมพร สุยะ 7 เมษายน 2557
446 เชิญชวนส่งผลงานเรียงความในหัวข้อ "เทศบาลของเรา" เข้าประกวด ในวันเทศบาล ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 65 รัชนี ศรีธิหล้า 19 มีนาคม 2557
447 เทศบาลตำบลอุโมงค์ กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการบัณฑิตน้อย เป็นขวัญและกำลังใจให้เกิดความภาคภูมิใจทั้งผู้ปกครองและนักเรียนที่จบการศึกษา พร้อมเสริมสร้างความรักความผูกพันของครอบครัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 21 มีนาคม 2557 ผู้อ่าน 85 สมพร สุยะ 19 มีนาคม 2557
444 โครงการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ผู้อ่าน 91 รัตนา ปันจุติ 13 มีนาคม 2557
440 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๗ “พลังสตรี พลังสร้างสรรค์ พลังที่ยั่งยืน” ผู้อ่าน 202 สมพร สุยะ 6 มีนาคม 2557
436 เทศบาลตำบลอุโมงค์ เตือนประชาชนระวังโรคพิษสุนัขบ้า ระดมกำลังฉีดวัคซีนกันระบาด ผู้อ่าน 54 สมพร สุยะ 5 มีนาคม 2557
437 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดสภาวะหมอกควัน ผู้อ่าน 226 สมพร สุยะ 5 มีนาคม 2557
428 เทศบาลตำบลอุโมงค์เชิญเที่ยวงานวันเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 5 เพื่อให้เกษตรกร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด หลักการ และการบริหารจัดการ รูปแบบเทคนิค วิธีการทำเกษตรอินทรีย์ให้มีความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ผู้อ่าน 538 สมพร สุยะ 9 กุมภาพันธ์ 2557
421 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ผู้อ่าน 178 เบญจมาศ ม้าเจริญตระกูล 20 มกราคม 2557
402 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชำระภาษี แจกรางวัลผู้เสียภาษี หวังกระตุ้นประชาชนดำเนินการชำระ ตามกำหนดนำรายได้พัฒนาท้องถิ่น ผู้อ่าน 253 สมพร สุยะ 8 มกราคม 2557
403 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรม ”วันเด็กแห่งชาติ” ส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง ผู้อ่าน 164 สมพร สุยะ 8 มกราคม 2557
404 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ห่วงใย ใส่ใจ ผู้ประสบภัยหนาว สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับความช่วยเหลือเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ผู้อ่าน 78 สมพร สุยะ 8 มกราคม 2557
406 เทศบาลตำบลอุโมงค์ เตือนเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ระวัง 6 โรคที่มักพบในฤดูหนาว ผู้อ่าน 89 สมพร สุยะ 1 มกราคม 2557
400 โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง ผู้อ่าน 85 ธุรการกลางสภา 20 ธันวาคม 2556
397 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๕๖ ผู้อ่าน 235 เบญจมาศ ม้าเจริญตระกูล 11 ธันวาคม 2556
392 พ่อดีเด่นเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2556 ผู้อ่าน 53 ธุรการกลางสภา 6 ธันวาคม 2556
390 ผลการประกวดเรียงความวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556” ผู้อ่าน 123 รัชนี ศรีธิหล้า 3 ธันวาคม 2556
391 ผลการประกวดวาดภาพวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556” ผู้อ่าน 140 รัชนี ศรีธิหล้า 3 ธันวาคม 2556
382 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อดีเด่น ในวโรกาส“วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556” ผู้อ่าน 74 รัชนี ศรีธิหล้า 20 พฤศจิกายน 2556
383 ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ ในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 ผู้อ่าน 187 รัชนี ศรีธิหล้า 20 พฤศจิกายน 2556
384 ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ ใน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 ผู้อ่าน 134 รัชนี ศรีธิหล้า 20 พฤศจิกายน 2556
385 ประชาสัมพันธ์การจัดหน่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ผู้อ่าน 56 รัชนี ศรีธิหล้า 20 พฤศจิกายน 2556
386 รับสมัครผู้สูงอายุ เข้าเรียนโรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 2639 ธุรการกลางสภา 20 พฤศจิกายน 2556
396 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๕๖ ผู้อ่าน 209 เบญจมาศ ม้าเจริญตระกูล 18 พฤศจิกายน 2556
379 รับสมัครสมาชิก คลินิกดิน “ปุ๋ยสั่งตัด” อุโมงค์ ผู้อ่าน 88 ธุรการกลางสภา 14 พฤศจิกายน 2556
375 บทความ : ปุ๋ยสั่งตัดเป็นอย่างไร? ผู้อ่าน 90 ธุรการกลางสภา 8 พฤศจิกายน 2556
362 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2556 ผู้อ่าน 79 รัชนี ศรีธิหล้า 18 ตุลาคม 2556
363 ประชาสัมพันธ์ระวังพลุดอกไม้ไฟระเบิด ผู้อ่าน 95 รัชนี ศรีธิหล้า 18 ตุลาคม 2556
364 ขอเชิญชวน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ เข้าร่วมทำบุญการตักบาตรเทโวโรหณะ ผู้อ่าน 92 วีระศักดิ์ นาระตะ 18 ตุลาคม 2556
349 รายละเอียด ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้อ่าน 192 ธุรการกลางสภา 1 ตุลาคม 2556
325 ผลการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556” ผู้อ่าน 219 รัชนี ศรีธิหล้า 8 สิงหาคม 2556
326 ผลการการคัดเลือก “แม่ดีเด่น” และ “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ผู้อ่าน 150 รัชนี ศรีธิหล้า 8 สิงหาคม 2556
320 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘1 พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕6 ผู้อ่าน 98 รัชนี ศรีธิหล้า 30 กรกฎาคม 2556
321 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก “ แม่ดีเด่น ” และ "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ประจำปี 2556 ผู้อ่าน 132 รัชนี ศรีธิหล้า 30 กรกฎาคม 2556
322 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมประกวดเรียงความ “ วันแม่แห่งชาติ ” ผู้อ่าน 173 รัชนี ศรีธิหล้า 30 กรกฎาคม 2556
312 การดำเนินโครงการหลังบ้านน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม หลังบ้านน่ามอง ผู้อ่าน 113 รัตนา ปันจุติ 15 กรกฎาคม 2556
314 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา หนุนประชาชน เยาวชนร่วม สืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นมรดกสืบทอดแก่คนรุ่นหลังในท้องถิ่น ผู้อ่าน 149 สมพร สุยะ 15 กรกฎาคม 2556
291 เทศบาลตำบลอุโมงค์ นัดรวมพลังประชาชนตำบลอุโมงค์เอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๑ พรรษา มหาราชินี ในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพเสพติดโลก 26 มิถุนายน นี้ ผู้อ่าน 100 สมพร สุยะ 23 มิถุนายน 2556
293 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ส่งเสริมการใช้เวลาว่างของประชาชน เยาวชน ให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกายและต้านภัยยาเสพติด ผู้อ่าน 663 สมพร สุยะ 23 มิถุนายน 2556
286 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนคณะกรรมการชุมชน ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนมีความเข้าใจ ในการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่อย่างยั่งยืน ผู้อ่าน 108 สมพร สุยะ 18 มิถุนายน 2556
285 ขอเชิญคณะกรรมการ ๘๔ ครัวเรือน ร่วมประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรับงบประมาณ โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ผู้อ่าน 165 สมพร สุยะ 17 มิถุนายน 2556
288 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ เยาวชนวิถีพุทธ ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และศึกษาหลักธรรมตามแนวทางพุทธศาสนาอย่างเหมาะสมกับวัยของตน นำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งอยู่บนจิตใจที่เข้มแข็ง ผู้อ่าน 162 สมพร สุยะ 17 มิถุนายน 2556
292 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน " กรกฎาคม " ๒๕๕๖ ผู้อ่าน 246 สมพร สุยะ 16 มิถุนายน 2556
283 เทศบาลตำบลอุโมงค์กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครูส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย สำหรับเด็กปฐมวัย ผู้อ่าน 409 สมพร สุยะ 9 มิถุนายน 2556
278 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “เยาวชนเทศบาลอุโมงค์คัพ ”ต้านยาเสพติด ผู้อ่าน 1483 สมพร สุยะ 1 มิถุนายน 2556
279 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้อ่าน 167 สมพร สุยะ 1 มิถุนายน 2556
274 เทศบาลตำบลแม่อายศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 741 รัชนี ศรีธิหล้า 29 พฤษภาคม 2556
275 การติดตามเรื่องร้องทุกข์ที่ส่งถึงเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 279 ทรรศพงษ์ ธรรมชาติ 29 พฤษภาคม 2556
266 การจัดทำแผนแม่บทชุมชน บ้านไร่ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผู้อ่าน 124 รัชนี ศรีธิหล้า 17 พฤษภาคม 2556
265 เชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ผู้อ่าน 72 วีระศักดิ์ นาระตะ 16 พฤษภาคม 2556
260 การมอบหมายงาน การแต่งตั้ง และการมอบอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 278 รัชนี ศรีธิหล้า 10 พฤษภาคม 2556
259 ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ช่วงเวลาพักเที่ยง และหลังเวลาราชการ(ช่วงเย็น) ผู้อ่าน 294 รัชนี ศรีธิหล้า 3 พฤษภาคม 2556
258 แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ผู้อ่าน 89 รัตนา ปันจุติ 2 พฤษภาคม 2556
257 โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 119 รัชนี ศรีธิหล้า 1 พฤษภาคม 2556
256 แจ้งกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ผู้อ่าน 84 รัตนา ปันจุติ 30 เมษายน 2556
253 กำหนดต้อนรับคณะดูงานจากทต.หนองหอย ผู้อ่าน 120 รัชนี ศรีธิหล้า 26 เมษายน 2556
252 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศ(เว็บไซด์) เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 336 รัชนี ศรีธิหล้า 23 เมษายน 2556
251 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ นี้. ผู้อ่าน 112 สมพร สุยะ 22 เมษายน 2556
239 ทต.อุโมงค์ เชิญชวนประชาชนร่วมแต่งตั๋วพื้นเมือง อู้กำเมือง เมาไม่ขับ เล่นน้ำสุภาพ ในงาน อุโมงค์จุ่มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายนนี้ ผู้อ่าน 100 สมพร สุยะ 9 เมษายน 2556
234 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการประจำเดือน ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 ผู้อ่าน 123 วริทธิ์พล บุญวงค์ 27 มีนาคม 2556
235 ประกาศ รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปี 2556 ผู้อ่าน 220 วริทธิ์พล บุญวงค์ 27 มีนาคม 2556
227 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผู้อ่าน 2093 ธุรการกลางสภา 15 มีนาคม 2556
224 ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2556 ผู้อ่าน 172 วริทธิ์พล บุญวงค์ 13 มีนาคม 2556
221 เทศบาลตำบลอุโมงค์ขอเชิญร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2556 ผู้อ่าน 148 สมพร สุยะ 6 มีนาคม 2556
216 เทศบาลตำบลอุโมงค์เตือนดูแลบุตรหลานระวังเล่นน้ำคลายร้อน ผู้อ่าน 136 สมพร สุยะ 5 มีนาคม 2556
217 ทต.อุโมงค์ เตือนประชาชนระวังโรคพิษสุนัขบ้าระดมกำลังฉีดวัคซีนกันระบาด ผู้อ่าน 101 สมพร สุยะ 5 มีนาคม 2556
218 เทศบาลอุโมงค์ เตือนประชาชนร้อนนี้ระวังโรคท้องร่วงระบาด ผู้อ่าน 455 สมพร สุยะ 5 มีนาคม 2556
220 เทศบาลตำบลอุโมงค์ แนะเกษตรกรวางแผนปลูกพืชต้านภัยแล้ง ผู้อ่าน 227 สมพร สุยะ 5 มีนาคม 2556
211 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 ผู้อ่าน 80 วริทธิ์พล บุญวงค์ 22 กุมภาพันธ์ 2556
207 ขอเชิญส่งไก่ชนเข้าประกวดในงานเทศกาลกินปลา วันเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อ่าน 323 วริทธิ์พล บุญวงค์ 7 กุมภาพันธ์ 2556
206 ขอเชิญชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในตำบลอุโมงค์ส่งครอบครัวเกษตรกรเข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลกินปลา วันเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อ่าน 406 วริทธิ์พล บุญวงค์ 6 กุมภาพันธ์ 2556
205 ขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไปส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าประกวดในงานเทศกาลกินปลา วันเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ผู้อ่าน 121 วริทธิ์พล บุญวงค์ 5 กุมภาพันธ์ 2556
198 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อ่าน 68 วริทธิ์พล บุญวงค์ 4 กุมภาพันธ์ 2556
199 ขอเชิญเที่ยวงาน "เทศกาลกินปลา วันเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556" ในวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ผู้อ่าน 144 วริทธิ์พล บุญวงค์ 4 กุมภาพันธ์ 2556
194 ประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลซำ จังหวัด ศรีสะเกษ ผู้อ่าน 631 รัชนี ศรีธิหล้า 11 มกราคม 2556
192 ขอเชิญต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน จังหวัดอุบลราชธานี ผู้อ่าน 506 รัชนี ศรีธิหล้า 8 มกราคม 2556
189 ขอเชิญร่วมบริจาค ขนม สิ่งของ และข้าวห่อ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลอุโมงค์ประจำปี 2556 ผู้อ่าน 169 วริทธิ์พล บุญวงค์ 2 มกราคม 2556
190 ขอเชิญเที่ยวงาน "วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2556" ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ผู้อ่าน 164 วริทธิ์พล บุญวงค์ 2 มกราคม 2556
187 ประชาสัมพันธ์การร้องทุกข์ผ่านระบบบนเว็บไซด์ ผู้อ่าน 295 รัชนี ศรีธิหล้า 26 ธันวาคม 2555
184 ดาวน์โหลดใบสมัครธิดาปิงห่าง งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง - ไส้อั่วหละปูน ครั้งที่ 10 ผู้อ่าน 682 วริทธิ์พล บุญวงค์ 21 ธันวาคม 2555
183 เชิญเที่ยวงาน สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่วหละปูน ครั้่งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29-30-31 ธันวาคม 2555 ผู้อ่าน 243 ธุรการกลางสภา 19 ธันวาคม 2555
173 พ่อดีเด่นและพ่อตัวอย่าง 11 ชุมชน ประจำปี 2555 ผู้อ่าน 129 รัชนี ศรีธิหล้า 12 ธันวาคม 2555
169 ผลการประกวดเรียงความวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555” ผู้อ่าน 251 รัชนี ศรีธิหล้า 3 ธันวาคม 2555
168 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม ในวันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2555 ผู้อ่าน 83 วริทธิ์พล บุญวงค์ 29 พฤศจิกายน 2555
162 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความ "วันพ่อ" ประจำปี 2555 ผู้อ่าน 216 รัชนี ศรีธิหล้า 23 พฤศจิกายน 2555
163 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกพ่อดีเด่นและพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2555 ผู้อ่าน 130 รัชนี ศรีธิหล้า 23 พฤศจิกายน 2555
164 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2555 ผู้อ่าน 101 รัชนี ศรีธิหล้า 23 พฤศจิกายน 2555
165 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการของกิจกรรมประกวดเรียงความใน “ วันพ่อ ประจำปี 2555 ผู้อ่าน 269 รัชนี ศรีธิหล้า 23 พฤศจิกายน 2555
146 ทดสอบ ผู้อ่าน 539 ธุรการกลางสภา 26 ตุลาคม 2555
138 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ในศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 และประจำปีงบประมาณ 2556 ผู้อ่าน 117 วริทธิ์พล บุญวงค์ 19 ตุลาคม 2555
136 ขอเชิญร่วมงานพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2555 ผู้อ่าน 172 รัชนี ศรีธิหล้า 16 ตุลาคม 2555
126 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ผู้อ่าน 223 ธุรการกลางสภา 28 กันยายน 2555
121 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555 ผู้อ่าน 183 ธุรการกลางสภา 21 กันยายน 2555
120 ขอเชิญชวนร่่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลอุโมงค์ ประจำปี ๒๕๕๕ ผู้อ่าน 508 สมพร สุยะ 20 กันยายน 2555
116 เชิญชวนเยาวชนตำบลอุโมงค์เข้าร่วมกิจกรรม "วันเยาวชนแห่งชาติ" เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2555 ในวันที่ 23 กันยายน 2555 ณ ลานกิจกรรมวัดป่าเห็ว ผู้อ่าน 702 วริทธิ์พล บุญวงค์ 12 กันยายน 2555
110 รับสมัครผู้สูงอายุและประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ หลักสูตร "การทำขนมและน้ำเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2" ผู้อ่าน 209 วริทธิ์พล บุญวงค์ 6 กันยายน 2555
112 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้อ่าน 140 สมพร สุยะ 6 กันยายน 2555
107 สรุปบทเรียนการดำเนินงานวิจัยระยะที่ 2 และถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมลุ่มน้ำปิงห่าง ผู้อ่าน 128 วริทธิ์พล บุญวงค์ 4 กันยายน 2555
106 เทศบาลตำบลอุโมงค์จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชื้อ และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ผู้อ่าน 159 วริทธิ์พล บุญวงค์ 3 กันยายน 2555
97 แบบหนังสือมอบอำนาจ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ผู้อ่าน 132 ธุรการกลางสภา 27 สิงหาคม 2555
98 กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ผู้อ่าน 117 ธุรการกลางสภา 27 สิงหาคม 2555
99 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งแรก และ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555 ผู้อ่าน 124 ธุรการกลางสภา 27 สิงหาคม 2555
90 แม่ดีเด่นและแม่ตัวอย่างตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2555 ผู้อ่าน 199 ธุรการกลางสภา 12 สิงหาคม 2555
83 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2555 ในวันที่ 4 กันยายน 2555 ผู้อ่าน 132 วริทธิ์พล บุญวงค์ 10 สิงหาคม 2555
78 กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555 ผู้อ่าน 91 ธุรการกลางสภา 9 สิงหาคม 2555
80 ขอเชิญประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติอุทกภัยเข้าร่วมโครงการครอบครัวอบอุ่นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2555 ผู้อ่าน 210 วริทธิ์พล บุญวงค์ 9 สิงหาคม 2555
81 ประกาศผลการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555” ผู้อ่าน 109 ธุรการกลางสภา 9 สิงหาคม 2555
76 กำหนดประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ ผู้อ่าน 316 รัชนี ศรีธิหล้า 3 สิงหาคม 2555
74 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีท้องถิ่น ผู้อ่าน 96 สมพร สุยะ 23 กรกฎาคม 2555
75 หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่น และแม่ตัวอย่าง ในการจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 1084 ธุรการกลางสภา 23 กรกฎาคม 2555
79 ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจธรรมะ ผู้อ่าน 159 วริทธิ์พล บุญวงค์ 7 กรกฎาคม 2555
51 ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการประกวดอนุรักษ์รั้วต้นชา หน้าบ้านน่ามอง ผู้อ่าน 1397 สมพร สุยะ 5 มิถุนายน 2555
46 ชมรมจักรยานตำบลอุโมงค์เชิญร่วมปั่นจักรยานวันอาทิตย์ ผู้อ่าน 324 สมพร สุยะ 3 มิถุนายน 2555
44 นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 177 ธุรการกลางสภา 1 มิถุนายน 2555
43 เชิญเข้าร่วมอบรม "การพัฒนาและบำรุงต้นลำไย เทคนิคการผลิตลำไยผลโต" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 148 ธุรการกลางสภา 31 พฤษภาคม 2555
36 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2555 และ กำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2556 ผู้อ่าน 82 ธุรการกลางสภา 25 พฤษภาคม 2555
37 กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555 ผู้อ่าน 105 ธุรการกลางสภา 25 พฤษภาคม 2555
38 หลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 118 ธุรการกลางสภา 25 พฤษภาคม 2555
14 เทศบาลตำบลอุโมงค์ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส.พร้อมด้วยคณะทีมงานและภาคีเครือข่ายโครงการตำบลสุขภาวะ ผู้อ่าน 573 ธุรการกลางสภา 11 พฤษภาคม 2555
15 นายอำเภอเมืองลำพูนออกตรวจเยี่ยมพบปะผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้อ่าน 188 ธุรการกลางสภา 11 พฤษภาคม 2555
188 กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม ในวันที่ 3 มกราคม 2556 ผู้อ่าน 101 วริทธิ์พล บุญวงค์ 0 543
313 ขอเชิญประชาชนหมู่ที่ 5บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 6 บ้านป่าลาน ร่วมพัฒนาลำน้ำปิงห่างให้สะอาด สวยงาม ผู้อ่าน 140 รัตนา ปันจุติ 0 543
367 ขอเชิญชวน ร่วมงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2556 ผู้อ่าน 109 วีระศักดิ์ นาระตะ 0 543
423 ขอเชิญส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าประกวดในงานวันเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ประจำปี 2557 ผู้อ่าน 45 ศิริขวัญ แก้วใจ 0 543
552 “ กลับมาสานฝันให้น้องๆ กันอีกครั้งกับ การประกวดวงดนตรีสากล สานฝัน วันเยาวชน ประจำปี๒๕๕๗ ในวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ชิงเงินรางวัล รวม ๑๐,๐๐๐ บาท ประกวดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ นี้ สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ กองสวัสดิก ผู้อ่าน 868 สมพร สุยะ 0 543
1140 สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ราชการ คือ หมายเลข ... ผู้อ่าน 499 สมพร สุยะ 0 543
1538 กิจกรรมบนเวที “งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง – ไส้อั่ว หละปูน” ครั้งที่ 16 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณข้างริมน้ำปิงห่าง เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน 281 สมพร สุยะ 0 543