... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาหารปลอดภัย “ดาวผ่อดีดี”

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 146 วันที่ประกาศ : 10-07-2563 ไฟล์ :


news%20system/...  เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาหารปลอดภัย “ดาวผ่อดีดี”

... วันนี้ (10 ก.ค.63 ) เวลา 15.00 น. ที่ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาหารปลอดภัย “ดาวผ่อดีดี”ร่วมกันสร้าง ส่งเสริม ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพอาหารปลอดภัยที่ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อส่งมอบ ผลผลิตพืชอินทรีย์ ผลผลิตสัตว์พื้นบ้านและบริการร้านอาหารที่ปลอดภัยจากโรคและสารเคมีปนเปื้อน น่าชิม น่าชม น่าเที่ยว ให้แก่ผู้บริโภคและสังคม และสร้างช่องทางให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ร่วมช่วยยกระดับอาหารปลอดภัยของชุมชน โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลช่วยดำเนินกระบวนการคุณภาพตั้งแต่การผลิตในไร่นา ไปจนถึงมือผู้บริโภคบนโต๊ะอาหาร มีระบบบันทึก ประเมิน ประมวลผล ให้คะแนนและรับรองตามเกณฑ์ของเครือข่าย ที่อิงมาตรฐานสากล บนแพลทฟอร์ม “ ดาวผ่อดีดี ” เครือข่ายเริ่มจัดตั้งขึ้นในโครงการ “การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับและโปรโมทอาหารปลอดภัยในชุมชน โยระบบประคุณภาพของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบ “ดาวผ่อดีดี” ที่ศูนย์ผ่อดีดีกลาง (PODD Center)
... การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและระบบดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ดาวผ่อดีดี” และพัฒนาระบบดาวผ่อดีดี ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านอาหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเครื่องมือดิจิทัลที่ใช้ในการตรวจรับรองคุณภาพผลผลิตของชุมชน ผ่านการมีส่วนให้คะแนนคุณภาพจากผู้บริโภค เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและของดีของชุมชน ส่งเสริมค่านิยมและการผลิตอาหารปลอดภัยจากโรคและอันตรายจากสารปนเปื้อน

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121