... ทต.อุโมงค์ ขับเคลื่อนกิจกรรมตามมาตรการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 152 วันที่ประกาศ : 09-07-2563 ไฟล์ :


news%20system/... ทต.อุโมงค์ ขับเคลื่อนกิจกรรมตามมาตรการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน

... วันนี้ (9 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานมอบป้ายรณรงค์ “ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน” ตามโครงการอุโมงค์โนโฟม ประจำปีงบประมาณ 2563 มาตรการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน เพื่อลดปริมาณการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้พลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติกใน วัด บ้าน โรงเรียน ร้านอาหาร และภาคีเครือข่าย เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และลดปัญหามลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่อไป .-

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121