ยินดีต้อนรับ สู่ ครอบครัวเทศบาลตำบลอุโมงค์ “ผู้อำนวยการกองศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับกลาง ”

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 126 วันที่ประกาศ : 02-07-2563 ไฟล์ :


news%20system/ยินดีต้อนรับ สู่ ครอบครัวเทศบาลตำบลอุโมงค์ “ผู้อำนวยการกองศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับกลาง  ”


... วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นางฤทัยรัตน์ ขัดริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนายประยูร บุญธรรม ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับแสดงความยินดีกับนางสาวบรรณฑวรรณ คำจิแจ่ม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองศึกษา (นักบริหารงานศึกษา) ระดับต้น เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับกลาง โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ร่วมมาส่งและให้กำลังใจ โดยบรรยายการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่น จากพี่-น้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121