... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับมอบหน้ากากอนามัย 5 ร้อยชิ้น จากบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (ฟริโต - เลย์) แจก จนท.ปฏิบัติงาน ลดติดเชื้อโควิด-19

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 226 วันที่ประกาศ : 29-04-2563 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับมอบหน้ากากอนามัย 5 ร้อยชิ้น จากบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (ฟริโต - เลย์) แจก จนท.ปฏิบัติงาน ลดติดเชื้อโควิด-19

... วันนี้ ( 29 เม.ย.63 ) ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนางสาววารุณี งามพาณิชกิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัย 500 ชิ้น จากบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (ฟริโต - เลย์) โดยนายอิทธิ บุญมาก ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19 ) ตำบลอุโมงค์
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอขอบคุณ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ ทั้งนี้ เทศบาลอุโมงค์ จะนำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานใช้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19 ) ต่อไป.-

#SAVEUMONG
#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์