... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมด่วน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และแนวทางการดำเนินงาน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 131 วันที่ประกาศ : 23-03-2563 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมด่วน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และแนวทางการดำเนินงาน

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมด่วน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และแนวทางการดำเนินงาน
... บ่ายวันนี้ (23 มี.ค. 63) ที่ ห้องประชุมอาคาร อปพร.เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เรียกประชุมด่วน เจ้าพนักงานควบคุมโรค ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2563 กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบบทบาทหน้าที่ วิธีการทำงาน การรายงานสถานการณ์ รวมถึงซักซ้อมมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งนี้ เพื่อร่วมบูรณาการเฝ้าระวัง โดยมีอำนาจในการเข้าไปยังอาคารบ้านเรือน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการป้องกันตนเองแก่คนในชุมชนอีกด้วย

#SAVELAMPHUN
ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121