ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนเปลี่ยนโลก

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 236 วันที่ประกาศ : 12-03-2563 ไฟล์ :


news%20system/ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนเปลี่ยนโลก

.. เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนเปลี่ยนโลก ภายใต้โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า โดยโตโยต้าเมืองสีเขียว
... วันนี้ (๑๒ มีนาคม ๒๔๖๓) ที่ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตำบลอุโมงค์ บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน นักเรียน ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนเปลี่ยนโลก นำโดยนางประณีต ถาวร ผู้เชียวชาญด้านระเบียบท้องถิ่น และคณะฯ ในการลงพื้นที่ประเมินตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนเปลี่ยนโลกของชุมชน บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ ภายใต้โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า โดยโตโยต้าเมืองสีเขียว ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน และองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ลดการปล่อยมลพิษในพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมลดการปล่อยมลพิษ สู่การลดภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม .-

ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121