... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน โรงเรียน พื้นที่สาธารณประโยชน์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 127 วันที่ประกาศ : 11-03-2563 ไฟล์ :


news%20system/...  เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน โรงเรียน พื้นที่สาธารณประโยชน์

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน โรงเรียน พื้นที่สาธารณประโยชน์
... วันนี้ (11 มีนาคม 2563) เวลา 9.00 น. ที่ สถานีรถไฟป่าเส้า ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน มอบหมายให้นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ เข้าร่วมกิจกรรม ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กำหนดให้มีกิจกรรมทุกสัปดาห์ ให้จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน โรงเรียน พื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ได้เกิดความรักความผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งในการสานพลังแห่งความดีร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ

ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121