จังหวัดลำพูน ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตจังหวัดลำพูน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 209 วันที่ประกาศ : 25-01-2563 ไฟล์ :


news%20system/จังหวัดลำพูน ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน
.... ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตจังหวัดลำพูน
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
.... กรณีพบเห็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอ เพื่อทราบ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ....
หรือแจ้งหน่วยงาน ดังนี้ .
** ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน/สถานีตำรวจทุกแห่ง สายด่วน ๑๙๑
** ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สายด่วน ๑๓๖๒
** สายด่วนทางหลวง ๑๕๘๖
** สายด่วนทางหลวงชนบท ๑๑๔๑
และเทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร ๐ ๕๓๙๘ ๒๕๑๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

1828

1828

1828