ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

" />

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 277 วันที่ประกาศ : 14-01-2563 ไฟล์ :


news%20system/ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

... วันนี้ (๑๔ ม.ค.๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนายประยูร บุญธรรม ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย ด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุ " สุขภาวะดี วิถีอุโมงค์ " ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน ประสบการณ์การ มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป.-

ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121


1820

1820

1820

1820