... อบอุ่น…เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับเจ้าพนักงานทะเบียน ระดับชำนาญงาน คนใหม่ มีรองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 345 วันที่ประกาศ : 02-12-2562 ไฟล์ :


news%20system/... อบอุ่น…เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับเจ้าพนักงานทะเบียน
ระดับชำนาญงาน คนใหม่ มีรองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี

... วันนี้ ( ๒ ธ.ค. ๖๒ ) ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนางสาว น้ำอิง อินพรม เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับชำนาญงาน สังกัดเทศบาลตำบลอมก๋อย ในโอกาสย้ายมาสู่ครอบครัวเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลอมก๋อย มาร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึก.-

ภาพ : นายปราโมทย์ แสนโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

1785

1785

1785

1785