*** เริ่มเวลา 06.30 น.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 50 รูป ณ บริเวณสามแยกตลาดป่าเห็ว
*** พิธีมอบโล่ " พ่อดีเด่น " ทั้ง 11 ชุมชน

*** การแต่งกาย ชุดผ้าไทย ชุดไทย หรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง***

www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121
" />

.... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมกิจกรรม " วันพ่อแห่งชาติ " ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 403 วันที่ประกาศ : 02-12-2562 ไฟล์ :


news%20system/.... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมกิจกรรม

.... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมกิจกรรม " วันพ่อแห่งชาติ " ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมร่วมกันยกย่องเชิดชูพ่อดีเด่น ทั้ง 11 ชุมชน
*** เริ่มเวลา 06.30 น.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 50 รูป ณ บริเวณสามแยกตลาดป่าเห็ว
*** พิธีมอบโล่ " พ่อดีเด่น " ทั้ง 11 ชุมชน

*** การแต่งกาย ชุดผ้าไทย ชุดไทย หรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง***

www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121