ภาพ : นายปราโมทย์ แสนโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121
" />

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 82 วันที่ประกาศ : 28-11-2562 ไฟล์ :


news%20system/ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี

.. วันนี้ (๒๘ พ.ย.๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน จำนวน ๒๕๐ คน เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย ด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุ " สุขภาวะดี วิถีอุโมงค์ " ตามโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน ประสบการณ์การ มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป.-

ภาพ : นายปราโมทย์ แสนโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121