มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 งบประมาณ 2563

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 347 วันที่ประกาศ : 05-11-2562 ไฟล์ :


news%20system/มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 งบประมาณ 2563

.. เทศบาลตำบลอุโมงค์ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพลภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 งบประมาณ 2563

ภาพ : นายปราโมทย์ แสนโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

1766

1766

1766

1766

1766