... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 344 วันที่ประกาศ : 31-10-2562 ไฟล์ :


news%20system/...  เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

... วันนี้ ( 31 ต.ค.62 ) เวลา 09.30 น.ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักด์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ร่วมกับแขวงการทางลำพูน ตำรวจภูธรเมืองลำพูน ผู้รับเหมาก่อสร้างทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ ดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และให้หน่วยงาน ภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นำแผนไปดำเนินอย่างเหมาะสมในพื้นที่ ตลอดจนให้การเดินทางสัญจรของประชาชน มีความปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ .-

ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121


1761

1761

1761

1761

1761