... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ในการพัฒนางานตัดแต่ง ฟื้นฟูดูแลต้นขี้เหล็กริมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 106

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 39 วันที่ประกาศ : 19-09-2562 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ในการพัฒนางานตัดแต่ง ฟื้นฟูดูแลต้นขี้เหล็กริมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 106

... วันนี้ (19 ก.ย.62 ) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่างหน่วยงาน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน, แขวงทางหลวงจังหวัดลำพูน, สมาคมยางนา ขี้เหล็ก ตำบลอุโมงค์, โครงการหมอต้นไม้อาสามหาวิทยาลัยแม่โจ้, เครือข่ายเขียวสวยหอม, อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำหมู่บ้านตำบลอุโมงค์,ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันในการพัฒนางานตัดแต่ง ฟื้นฟูดูแลต้นไม้ขี้เหล็กริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 106 ในด้านการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมบุคลากร งานวิชาการ การติดตามประเมินผล และการพัฒนามาตรฐานด้านรุกขกรรม สำหรับจังหวัดลำพูน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และชุมชนในพื้นที่ โดยมีกรอบเวลาทำงานเบื้องต้น เป็นเวลา 2 ปี ครอบคลุมการตัดแต่ง ฟื้นฟู รักษา ตั้งแต่ระบบราก ลำต้น โคนต้น


1744

1744

1744

1744