ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สารภี จ.นครราชสีมา

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 27 วันที่ประกาศ : 04-09-2562 ไฟล์ :


news%20system/ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สารภี จ.นครราชสีมา

... วันนี้ (๔ ก.ย.๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายเอนก คร่อมกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน จำนวน ๘๕ คน เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน ประสบการณ์การ มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป.-

1742

1742

1742

1742