" />

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลอุโมงค์ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก ตามโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา " วัดสีเขียว"

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 518 วันที่ประกาศ : 28-08-2562 ไฟล์ :


news%20system/...  เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลอุโมงค์ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก ตามโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

... เช้าวันนี้ ( 28 ส.ค.62 ) ที่ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU ) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก ตามโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา " วัดสีเขียว " ระหว่างคณะสงฆ์ตำบลอุโมงค์ ตามประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา และต่อยอดโครงการ " คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก" ให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร ภาคี เครือข่าย ในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ครอบคลุมทั้งตำบล ในการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ทุกวันพุธของเดือน (Green Day) รวมทั้งงดใช้หลอดพลาสติกภายในหน่วยงาน และงดใช้หลอดพลาสติกในการจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ในงานต่างๆ ในพื้นที่ เป็นต้น.-


1729

1729

1729

1729