... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตร “ อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 78 วันที่ประกาศ : 23-08-2562 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตร “ อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

... วันนี้ ( ๒๓ ส.ค.๖๒ ) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชมรมอาสาปันสุขตำบลอุโมงค์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตร “ อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๔ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จำนวน ๖๖ คน เข้าศึกษาดูงาน และฟังบรรยายสรุป ในเรื่องศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน แหล่งเรียนรู้วิถีการลดโลกร้อนของท้องถิ่น การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม และชมรมอาสาปันสุขตำบลอุโมงค์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป.-1727

1727

1727

1727