ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.จอมบึง จ.ราชบุรี

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 140 วันที่ประกาศ : 23-08-2562 ไฟล์ :


news%20system/ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.จอมบึง จ.ราชบุรี

... วันนี้ ( ๒๓ ส.ค.๖๒ ) เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นำโดย นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้า จำนวน ๔๕ คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงาน ในการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล และศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน กับการประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาในชุมชน ท้องถิ่นต่อไป .-1726

1726

1726