ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 300 วันที่ประกาศ : 22-08-2562 ไฟล์ :


news%20system/ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม

... วันนี้ ( ๒๒ ส.ค.๖๒ ) เวลา ๑๓.๐๐ น.ที่ อาคารจามจุรี โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นำโดย นายทศพล รอดรัตนากุล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน จำนวน ๓๐๐ คน เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน ประสบการณ์การ มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป.-
ภาพ/ข่าว : สมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์

1724

1724