... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 300 วันที่ประกาศ : 06-08-2562 ไฟล์ :


news%20system/...  เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
(ภาคเช้า) เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น.
- พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ สามเณรจำนวน ๓๙ รูป ณ บริเวณสามแยกตลาดป่าเห็ว
(ภาคค่ำ) เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น.
- การแสดงฟ้อนเล็บ ของชมรมฮักสุขภาพตำบลอุโมงค์
- พิธีมอบโล่แม่ดีเด่น
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ( พานพุ่มทอง- พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านก่อม่วง หมู่ ๒ ตำบลอุโมงค์
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงขอเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (วปร.) และประชาชนทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามช่วงเวลาและสถานที่ที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน