" />

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการ " เด็กอุโมงค์ ไม่ติดเกมส์ " ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ถึงโทษภัยและประโยชน์ของสื่อเทคโนโลยีตลอดจนโทษของการเล่นเกมส์ โดยหันมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 24 วันที่ประกาศ : 26-07-2562 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการ

... วันนี้ (26 ก.ค.62 ) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม " เด็กอุโมงค์ ไม่ติดเกมส์ " ทั้งนี้เพื่อ ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ถึงโทษภัยและประโยชน์ของสื่อเทคโนโลยีตลอดจนโทษของการเล่นเกมส์ โดยหันมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และส่งเสริมพัฒนาการเหมาะสมตามวัย รวมถึงการป้องกันภาวะเรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ติดโทรศัพท์ ติดเกมส์ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดลำพูน ร่วมบรรยาย และทำกิจกรรมสันทนาการ

1707

1707

1707

1707

1707

1707