จิตอาสาพัฒนาคูคลอง

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 20 วันที่ประกาศ : 24-07-2562 ไฟล์ :


news%20system/จิตอาสาพัฒนาคูคลอง

... วันนี้ ( 24 ก.ค.62 ) เวลา 15.00 น. ที่ ลำเหมืองเก้าศอก บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง โดยการขุดลอกผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในชุมชนที่จะได้คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช น้ำมีคุณภาพดีขึ้นและมีปริมาณมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดีขึ้น


1706

1706

1706

1706

1706

1706