... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตร “ อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 137 วันที่ประกาศ : 07-06-2562 ไฟล์ :


news%20system/
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตร “ อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

... วันนี้ ( ๗ มิ.ย.๖๒ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตร “ อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๓ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จำนวน ๘๘ คน เข้าศึกษาดูงาน และฟังบรรยายสรุป ในเรื่องศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน แหล่งเรียนรู้วิถีการลดโลกร้อนของท้องถิ่น และการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป.-


1676

1676

1676

1676

1676

1676