... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 54 วันที่ประกาศ : 03-06-2562 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

... ค่ำวันนี้ ( ๓ มิ.ย.๖๒ ) ณ ลานหน้าศาลากลาง จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุมทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียนชัย กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย.

1675

1675

1675

1675

1675

1675